หน้าแรก - ชุมชน คนคิดดีวรรณกรรม - วิชาการ - บทความ เรื่องสั้น ร้อยกรอง เพลงภาพยนตร์ - บทภาพยนตร์ ภาพยนตร์ตัวอย่าง วิดีโอ มิวสิควิดีโอ
นิเทศศาสตร์ - วิชาเรียน บรรยาย ตำรา เอกสารการเรียน สื่อการเรียน ถาม ตอบ

Blog film school

My Media channel

blog

Hi! Year 2022

ส่งปีเก่า 2564

งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข
เงินคือทุกข์ สุขสนาน บันดาลโศก
เงินคืองาน งานคือเงิน บันเทิงโลกย์
บันดาลโรค โศกพูน สูญเงินงาน

งานคือสุข สุขในงาน บันดาลโชค
บริโภค พึ่งตน บนถิ่นฐาน
อยู่ให้เป็น เห็นทุกข์ สุขในงาน
อยู่ไม่เป็น ย่อมผลาญ ทั้งงานเงิน

รับปีใหม่ 2565

ดีสวัสดิ์ สวัสดี มีความหวัง
ส่งพลัง ตั้งจิต สถิตย์สรวง
จงสติ วิริยะ ละสิ่งลวง
ไม่หอบหวง ห่วงทรัพย์ นับวันโรย

อรุณรุ่ง มุ่งอรุณ ไออุ่นเอื้อ
พร้อมแผ่เผื่อ เพื่อให้ ไร้หิวโหย
เฉลี่ยทุกข์ สุขแซม แช่มชื่นโชย
ให้บุญโปรย ปริ่มเชื้อ การเกื้อกูล

ทิวากร ก่อนทิวา จะวายวับ
จงพร้อมสรรพ รับแรง แห่งแสงสูรย์
บริบาล ขันธ์ห้า ให้คงคูณ
พลังพูน กูลเกื้อ ไม่เทื้อทาน

ราตรีสวัสดิ์ สวัสศรี มีสติ
สมาธิ เพ่งพา อาขยาน
วจน ตถาคต อภิบาล
ช่วงแห่งกาล ก่อนสิ้น มรณัง.

 

HOME:   igood mediaTimeline   igood mediaSitemap   igood mediaCommunication Board

 

Author: Webmaster

  • SUDIN CHAOHINFA, igoodmedia.net
    A Knowledge Development and Community Pyramidal Network by Social Technology and Innovation. and Literary artist.

    สู่ดิน ชาวหินฟ้า, นักวิชาการ สัมพัทธภาพ วิทยาศาสตร์-พุทธศาสน์ และ ศิลปินด้านวรรณกรรม


focused thinkingฉบับ e-book (html)

สรรพสิ่งสัมบูรณ์ ด้วยสัตตะธัมมะธาตุ:
The 7-Element: Absolute of Everything.

สัมพัทธภาพ ของ ความจริงสมมุติ กับ ความจริงปรมัตถ์
ทฤษฎีเดียว อธิบายทุกสรรพสิ่ง
The Theory explain Everything.

   

 

ปกหน้า-หลัง

บทนำ - สัตตะธัมมะธาตุ องค์รวมชีวิต ภายใต้ทฤษฎีเดียวกัน.

บทที่ 1 วิทยาศาสตร์ - พุทธศาสน์ : นวัตกรรมทางปัญญา ของเผ่าพันธุ์มนุษย์

บทที่ 2 ลักษณะและคุณสมบัติมูลฐานของธัมมะธาตุ : มวลสาร พลังงาน

บทที่ 3 ลักษณะและคุณสมบัติมูลฐานของธัมมะธาตุ : มิติ กาลอวกาศ

บทที่ 4 ลักษณะและคุณสมบัติมูลฐานของธัมมะธาตุ : จิตธาตุ

บทที่ 5 ฟิสิกส์แห่งจิตวิญญาณ

บทที่ 6 กฎมูลฐานของธรรมชาติ

บทที่ 7 ปรากฏการณ์สัมบูรณ์ของสรรพสิ่ง


บทสรุป - สัตตะธัมมะธาตุ : ทฤษฎีเดียว อธิบายทุกสรรพสิ่ง

คำสำคัญ ดัชนี บรรณานุกรม

บทความ - สรรพสิ่งสัมบูรณ์ ด้วยสัตตะธัมมะธาตุ

 

Timeline

ALL ก.พ. - มิ.ย. 2020 | บทความ หนังสือ ร้อยกรอง คำคม เพลง | บทภาพยนตร์ เรื่องสั้น นวนิยาย | เวทีความคิด คำคม คำคิด ชีวิตดี |


นวนิยาย ชีวิต ผจญภัย แฟนตาซี วิทยาศาสตร์ แอ็คชั่น ฝ่าอุปสรรค ตามหารักนิรันดร์ โดย ดิน หิน ฟ้า.ฝ่าอุปสรรค ตามหารักนิรันดร์ รวมทั้งเรื่อง 3 ภาค 105 ตอน ฉบับ E-Book ป รับปรุงสำนวนใหม่

โครงสร้างเรื่อง ภาค-บท-ตอน
เรื่องย่อ
ตัวละคร
บทเพลงประกอบ
ฉาก และองค์ประกอบฉาก

คลิกอ่าน

ภาคที่ 1 ตอนที่ [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] [032] [033] [034] [035] [036] [037] [038] [039]

ภาคที่ 2 ตอนที่ [040] [041] [042] [043] [044] [045] [046] [047] [048] [049] [050] [051] [052] [053] [054] [055] [056] [057] [058] [059] [060] [061] [062] [063] [064] [065] [066] [067] [068] [069] [070] [071] [072] [073] [074]

ภาคที่ 3 ตอนที่ [075] [076] [077] [078] [099] [080] [081] [082] [083] [084] [085] [086] [087] [088] [089] [090] [091] [092] [093] [094] [095] [096] [097] [098] [099] [100] [101] [102] [103] [104] [105]

นวนิยายเรื่องนี้ อุทิศให้แก่สตรี ผู้เป็นแม่ของแผ่นดิน แม่ผู้สร้าง และสตรีผู้ที่กำลังจะเป็น แม่ของลูก.


Sitemap

The site offers Articles, Poetry, Short stories, Novels, Poetry, Intelligence thinking, Song, Book, Screenplay, Short Film, About communication arts and Block Exchange.

เว็บไซต์ นำเสนอ บทความ เรื่องสั้น นวนิยาย ร้อยกรอง กวี คำคม คำคิด หนังสือ บทเพลง บทภาพยนตร์ ภาพยนตร์สั้น ความรู้ด้านการสื่อสาร บล็อคแลกเปลี่ยน เรียนรู้

Author Page - งานเขียน

Focused Thinking Page - เวทีความคิด - คำคม คำคิด แง่คิด ชีวิตดี

Film school Page

Communication arts Page - ติดต่อวิชาเรียน นิเทศศาสตร์

  • Communication Board
  • Learning Room

Blog

  • My Blog - Fascinated stories and Intelligence - สนทนา แลกเปลี่ยน เรื่องราวดีๆ เวทีความคิด บทความ ร้อยกรอง กวี เด่น เขียนใหม่
  • Film school - Film making workshop - บทภาพยนตร์ ชุมชน คนสร้างหนัง บทหนังมาใหม่ เรียน สร้างหนัง วิจารณ์หนัง

Communication arts Board

วิชาเรียน นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

:: หลักแนวคิดทางการสื่อสาร (main concept communication)
[mind map file] [download mind map ... now!]

:: หลักนิเทศศิลป์-นิเทศโสตทัศน์ 1.หลักนิเทศศิลป์-นิเทศโสตทัศน์ 2
:: รวมปรัชญา แนวคิด นิเทศศาสตร์ ที่จำเป็น | ตารางสังขารธรรม
:: เกณฑ์ประเมิน การออกแบบ ผลิตสิ่งพิมพ์
:: เกณฑ์ประเมิน งานสร้างภาพยนตร์ ทีวี วิดีทัศน์
:: แผนการเรียน การผลิตสื่อทีวี
:: ความรู้จิตวิทยาการสื่อสาร เทคนิคการโน้มน้าวใจ 7 ประการ
:: เขียนบทภาพยนตร์ จะเริ่มอย่างไรดี? .. คำถาม ที่ต้องตอบ
:: ทำอย่างไร ข้อมูลจึงจะมีความลึกซึ้ง | อย่างไร ที่เรียกว่า ข้อมูลลึกซึ้ง เอาเกณฑ์อะไรมาวัด

:: เขียนบทภาพยนตร์ จะเริ่มอย่างไรดี? .. คำถาม ที่ต้องตอบ


 

01
Article บทความสั้น
thinking focus

 


รวมเรื่องเล่าแนว indie
ชุด จ้าววุ่น กับ จ้าววาย และ
เรื่องสั้น สันขวาน
.

 


รวมบทร้อยกรอง อดีต-ปัจจุบัน
ปรัชญา ศาสนา บันเทิง การเมือง
สื่อสาร
และ บทร้อยกรอง ต่อโต้ กับ
ท่านเวทิน ศันสนียเวทย์

 

Advertising

สรรพสิ่งสัมบูรณ์
ด้วยสัตตะธัมมะธาตุ:
ฉบับ PDF (หนังสือเล่ม)

สัมพัทธภาพ ของความจริงสมมุติ กับ ความจริงปรมัตถ์.

The 7-Element: Absolute of Everything.
The Theory explain Everything.

. . . . . . . . . . . . .
บทนำ - สัตตะธัมมะธาตุ องค์รวมชีวิต ภายใต้ทฤษฎีเดียวกัน.
บทที่ 1 วิทยาศาสตร์ - พุทธศาสน์ : นวัตกรรมทางปัญญา ของเผ่าพันธุ์มนุษย์
บทที่ 2 ลักษณะและคุณสมบัติมูลฐานของธัมมะธาตุ : มวลสาร พลังงาน
บทที่ 3 ลักษณะและคุณสมบัติมูลฐานของธัมมะธาตุ : มิติ กาลอวกาศ
บทที่ 4 ลักษณะและคุณสมบัติมูลฐานของธัมมะธาตุ : จิตธาตุ
บทที่ 5 ฟิสิกส์แห่งจิตวิญญาณ
บทที่ 6 กฎมูลฐานของธรรมชาติ
บทที่ 7 ปรากฏการณ์สัมบูรณ์ของสรรพสิ่ง
บทสรุป - สัตตะธัมมะธาตุ : ทฤษฎีเดียว อธิบายทุกสรรพสิ่ง
คำสำคัญ ดัชนี บรรณานุกรม
สันปก
. . . . . . . . . . . . .


หนังสือเล่มนี้ นำเสนอ มโนทัศน์สัมพัทธภาพ วิทยาศาสตร์-พุทธศาสน์.
ทฤษฎีเดียว อธิบาย ทุกสรรพสิ่ง.

บทความ - สรรพสิ่งสัมบูรณ์ ด้วยสัตตะธัมมะธาตุ

บันทึกความทรงจำ :
The Lost of MH370
"บินลัดฟ้า ฝ่าสนามเวลา"
ปริศนาของประตูกาลเวลา สู่
มหานครมรกต, สิ่งท้าทาย นักวิทยาศาสตร์
หรือเรื่องบังเอิญ.

นวนิยาย วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์
การค้นพบใหม่ โลกพิศวง ในมิติของเวลา

merci movie
ภาพยนตร์ ส่งเสริมเด็กรักดี

 

 

Poster: Act of God (2013) ต้องการดูเต็ม คลิกโหลดข้างล่าง

ภาพยนตร์สั้น "กรรม เป็นของ ข้า
ชะตา เป็นของ พระเจ้า"

ชีวิตข้า ฟ้ากำหนด บทบาทไว้
กรรมใดใด ให้ข้า เป็นเจ้าของ
แต่ซาตาน บงการจิต บิดครรลอง
ข้าจึงต้อง สนองผล แห่งกลกรรม

แนะนำหนังสือ คำคมคำคิดดี
สาระ ปรัชญา บันเทิง

บทภาพยนตร์
screenplay

(1)
พลังรัก พลังชีวิต นาค มาฆ พระโขนง (alive)
ล่าสุด click igood
ติดต่อ โทร. 0650837931
ดูเรื่องย่อ โครงสร้างเรื่อง

Touring Saving Thailand
bike touring

ทริปทางไกล ระยะกลาง 900 กม.
สระบุรี - ด่านห้วยโก๋น, ตุลาคม 2565.
รณรงค์ คนไทย รักประเทศไทย
รักษาวินัยชาติ.

ชวนคนโสด | คนมีอิสระ | คนไร้ภาระผูกรั
ด ปั่นไปด้วยกัน. ปั่นไป เที่ยวไป แสด ง
สัญลักษณ์ รักษ์ไทย รักสิ่งแวดล้อม รักวินัยจราจร.

 

 

1 หน้าแรก
2
บทความ
หนังสือเล่ม
ร้อยกรอง เพลง
3
บทภาพยนตร์
ภาพยนตร์สั้น
วีดิโอ มิวสิควีดิโอ
4
วิชาเรียนนิเทศศาสตร์
ตำราเอกสาร
สื่อการเรียน

 

14-15 ม.ค. 2562
กลับมวกเหล็ก #2/2 Live recording.
กลับ มวกเหล็ก #1/2 (วชิระบารมี - พิจิตร - ตะพานหิน - เขาทราย - วังงิ้ว - บึงสามพัน - ชัยบาดาล - วังม่วง - มวกเหล็ก).

.

5 ธ.ค. 2562

แพร่-พิษณุโลก-วชิระบารมี (แพร่ - Lek Bicyclist Shop, INDOCHINA).
.

4 ธ.ค. 2562
ถ้ำผานางคอย #2/2 (ธรรมชาติ และแสงสี ที่ผานางคอย).
ถ้ำผานางคอย #1/2.
.

2-3 ธ.ค. 2562

แพร่ #3/3 (สถานปฏิบัติธรรม ทุ่งหลวง).
.

1 ธ.ค. 2562

เวียงสา-แพร่ #2/3 (Live recording น่าน - ร้องกวาง - แพร่).
เวียงสา-แพร่ #1/3 (เวียงสา - แพร่, สัมพัทธภาพ).

Live recording น่าน ไป แพร่.
.

30 พ.ย. 2562
บ่อเกลือ-น่าน #5/5 (Live recording บ่อเกลือ - น่าน).
บ่อเกลือ-น่าน #4/5 (ม่อนสายลม ยามเช้า, รถสวย ถนนสวย).
.

29 พ.ย. 2562
น่าน-บ่อเกลือ #3/5 (Live recording น่าน - สันติสุข - บ่อเกลือ).
น่าน-บ่อเกลือ #2/5 (Live Recording ไปดูบ่อเกลือ ต้มเกลือ).
น่าน-บ่อเกลือ #1/5 (ม่อนสายลม โฮมสเตย์ - บ่อเกลือ).
.

28 พ.ย. 2562
ดอยเสมอดาว #2/2 (Live recording บรรยากาศบนดอย และการเดินทาง).
ดอยเสมอดาว #1/2 (เวียงสา - นาน้อย - ดอยเสมอดาว).
.

27 พ.ย. 2562

เมืองน่าน-เวียงสา #2/2 (Live recording ).
เมืองน่าน-เวียงสา #1/2 (วัดภูมินทร์ - พระธาตุแช่แห้ง - บ้านชิดชายชล).
.

26 พ.ย. 2562
ภูลังกา-น่าน #2/2 (Live recording ภูลังกา - สองแคว - เมืองน่าน, ขยะ 4 ประเภท).
ภูลังกา-น่าน #1/2 (ภูลังการีสอร์ท ยามเช้า).
.

25 พ.ย. 2562
เชียงราย-ภูลังกา #1/2.
เชียงราย-ภูลังกา #2/2 (Live recording เชียงราย - เทิง - เชียงคำ - ภูลังกา.
.

24 พ.ย. 25

พะเยา-เชียงราย #3/4 (ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน ตอน 2).
พะเยา-เชียงราย #2/4 (ไร่ชาฉุยฟง - ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน - ดอยรายปลายฟ้า).
.
22 พ.ย. 2562
ปั่นรอบกว๊านพะเยา
[Live recording]
#1/5. #2/5. #3/5. #4/5. #5/5.
.

20-22 พ.ย. 2562

พะเยา #4/4 (Live recording เกาะคา - พะเยา).
พะเยา-เชียงราย #1/4 (เกาะคา - เมืองพะเยา - กว๊านพะเยา - จุดชมวิว).
.

19 พ.ย. 2562

ลำปาง #4/4 (เมืองลำปาง - อนุสาวรีย์ พระนเรศวร - Live recording ไปศูนย์อนุรักษ์ช้าง).
.

18 พ.ย. 2562

ลำปาง #3/4 (ณ น้ำโท้ง - ครัวไฮเวย์ - ศูนย์อนุรักษ์ช้าง - วัดพระธาตุ ลำปางหลวง).
ลำปาง #2/4 (วัดไหล่หิน - วัดปงสนุก).
ลำปาง #1/4 (อ.เกาะคา ลำปาง).
.

2 - 4 พ.ย. 2562.
ทดสอบเดินทางไกล# (มวกเหล็ก - วังม่วง - บึงสามพัน - หนองบัว - พิจิตร - วชิระบารมี)
.
.

 

 

 


 

focused thinking

 


igood media copyright
 SUDIN CHAOHINFA, igoodmedia.net : Administration and Producer
Copyright © 2010-2022 intelligence good media homeschool.
All rights reserved. me@igoodmedia.net

 Construction version: 5 (2016)     updated: 20-07-2022   time: 23:00