เรื่องสั้น เรื่องล้อเลียน ปี 2021

 

 

หน้าแรก - ชุมชน คนคิดดีวรรณกรรม - วิชาการ - บทความ เรื่องสั้น ร้อยกรอง เพลงภาพยนตร์ - บทภาพยนตร์ ภาพยนตร์ตัวอย่าง วิดีโอ มิวสิควิดีโอ
นิเทศศาสตร์ - วิชาเรียน บรรยาย ตำรา เอกสารการเรียน สื่อการเรียน ถาม ตอบ

 

 


:


2564.

[กลับไปหน้าสารบัญ บทความ หนังสือเล่ม ร้อยกรอง บทเพลง]


 


เอกาปิฎก ฉบับภาษาไทย, ข้อ 1. - ภาพที่หาดูได้ยาก เพราะเหตุ 3 ประการ.

ยุคสมัยหนึ่ง ชนทั้งหลาย สัญจรไปในที่ต่างๆ ด้วยรถสาธารณะ คราวละสิบคนบ้าง คราวละยี่สิบคนบ้าง คราวละห้าสิบคนบ้าง คราวละร้อยคนบ้าง คราวละหลายร้อยคนบ้าง. สมณะ ที่มีกิจสัญจรไป ด้วยรถสาธารณะ ปะปนไปกะชนทั้งหลาย บางคราว ก็เกิดวิปริตอาเพศ แก่สมณะรูปนั้น ดุจสมณะรูปนั้น เป็นสัมภเวสี ที่ใครๆ มองไม่เห็น.

นี้คือ ภาพที่หาดูได้ยาก.

 

 

 

พุทธศาสนิกชน ทั้งหลาย ! ภาพที่หาดูได้ยาก เพราะเหตุ 3 ประการ มีอยู่.

ภาพที่หาดูได้ยาก เพราะเหตุ 3 ประการ นั้น อย่างไรเล่า?!

 

ภาพที่หาดูได้ยาก เพราะเหตุ 3 ประการ คือ;

ภาพที่หาดูได้ยากเพราะ จะไม่มีพระอริยะ มาเดินผ่านให้เราเห็น บนรถสาธารณะ อันแออัดพลุกพล่าน เบียดเสียด ของผู้คน หนึ่ง.

 

ภาพที่หาดูได้ยากเพราะ ชนทั้งหลาย มีจิตเพ่งเล็ง จดจ่อ บางสิ่งในจอสี่เหลี่ยม ที่อยู่ในมือของตน. พวกชนเหล่านั้น ย่อมมองไม่เห็นสมณะ ที่ยืนอยู่ข้างเสาราวยึด ด้วยความประหวั่นพรั่นพรึง หนึ่ง.

 

ภาพที่หาดูได้ยากเพราะ ชนเหล่านั้น จักเดินผ่านสมณะไป เสมือนสมณะ เป็นสิ่งส่วนเกิน ณ ที่แห่งนั้น หนึ่ง.

พุทธศาสนิกชน ทั้งหลาย ! นี้คือ ภาพที่หาดูได้ยาก เพราะเหตุ 3 ประการ ดังนี้แล.


11 ตุลาคม 2562.

[กลับไปหน้าสารบัญ บทความ หนังสือเล่ม ร้อยกรอง บทเพลง]


 


ข้อสอบคัดเลือกเป็นพลเมืองดี ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 วิชา เหตุผลและทัศนคติพลเมือง*

ข้อสอบ - มีทั้งหมด 10 ข้อ แบบเลือกตอบ ข้อละ 100,000 คะแนน.

 

วิธีตอบคำถาม -

(1) เลือกตอบ ข้อ ก. ข. ค. หรือ ง. ที่ถูกต้องที่สุด เพียงข้อเดียว ตอบถูก จะได้คะแนน 1 คะแนน

(2) อธิบายเหตุผล ที่ตอบข้อนั้น ตอบถูก จะได้คะแนน 99,999 คะแนน.

 

ข้อห้าม - ห้ามนำข้อสอบ ออกจากห้องสอบ ผู้ใดฝ่าฝืน จะถูกปรับตกวิชานี้ และอาจถูกริบสัญชาติ.


คำแนะนำ - ผู้ทำข้อสอบชุดนี้ ควรทำการล้างสมองของตัวเอง ก่อนเริ่มทำข้อสอบ เพื่อมิให้ ทัศนะเก่า รบกวน ทัศนะใหม่ ในขณะตอบคำถาม.

 

ข้อ 01.
ข้อใด เป็นไปได้ยากที่สุด?

ก. ปฏิรูปตำรวจ
ข. พลเอกประยุทธ์ ลาออก
ค. แปลงหุ้น ปตท. ออกขายให้ประชาชน
ง. ผีเสื้อหนึ่งหมื่นตัว กระพือปีกพร้อมกัน

ข้อ 02.
องค์กรใด ในประเทศไทย ที่ไม่มีวันเจ๊ง?

ก. กฟผ. (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต)
ข. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ค. ปตท. (การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย)
ง. กสทช. (กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)

 

ข้อ 03.
ธุรกิจ-ธุรกรรม ในข้อใด ที่กำลังรอวันเจ๊ง รอวันจบ!?

ก. อุตสาหกรรมยานยนต์ ปิโตรเลียม
ข. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า
ค. ปลูกข้าวขาย (ทำนา)
ง. ม็อบรับจ้าง

 

ข้อ 04.
อาการในข้อใด ที่มีสภาวะ "เปราะบาง" ที่สุด?

ก. หิวคะแนนเสียง
ข. หิวดอกเบี้ย
ค. หิวแสง
ง. หิวส่วย

ข้อ 05.
กลุ่มบุคคล "ชายขอบ" หมายถึง กลุ่มคนในข้อใด?

ก. เด็ก - คนชรา
ข. คนป่วย - คนพิการ
ค. คนขี้เกียจ - คนขี้โกง
ง. คนหนีอาญาแผ่นดิน ไปต่างประเทศ

 

ข้อ 06.
ท่านเข้าใจว่า "คนดี" เป็นเช่นไร?

ก. ไม่ดีไปกว่านี้
ข. ไม่ใช่ คนเลว
ค. ไม่ใช่ คนไม่ดี
ง. ไม่มีอะไรดี ไม่มีอะไรเลว

 

ข้อ 07.
ท่านคิดว่า เหตุการณ์ใด ในอนาคต ไม่สามารถป้องกันให้เกิดขึ้นได้?

ก. น้ำท่วม - ภัยแล้ง
ข. โกง - เลี่ยงภาษี
ค. ส่วย หวย บ่อน
ง. ไวรัสระบาด

 

ข้อ 08.
ข้อใด บ่งบอกอาการ "ริษยา" ได้ชัดเจนที่สุด?

ก. เห็นคนอื่นได้ดีกว่าตัวเอง แล้วรู้สึกไม่สบายใจ
ข. รู้สึกรำคาญ เมื่อเจอคน ดราม่า ผ่านสื่อ
ค. รู้สึกสะใจ ที่แกนนำม็อบสามนิ้ว ถูกจับ
ง. โกรธควันออกหู เมื่อมีคนมา บูลลี่

 

ข้อ 09.
การแก้ปัญหาในข้อใด ยิ่งแก้ ปัญหายิ่งเพิ่ม?

ก.
เมาแล้วขับ (รถ) จับคนเมา แต่ไม่จับเหล้า เพราะคนดื่มเหล้า เมาทุกคน.

ข.
แก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ไม่แก้ไข นิสัย-สันดาน ของนักการเมือง

ค.
จำกัดความเร็วรถ แต่ไม่จำกัดความแรง ของเครื่องยนต์

ง.
มีผิวจราจร (ถนน) จำกัด แต่เปิดเสรี ค้าขายรถ

 

ข้อ 10.
อะไร ที่ทำให้ คนรวย กับ คนจน แตกต่างกัน?

ก. หนี้
ข. เงิน
ค. การเสียภาษี
ง. โอกาสติดเชื้อโควิด

 

 


30 สิงหาคม 2564.

[กลับไปหน้าสารบัญ บทความ หนังสือเล่ม ร้อยกรอง บทเพลง]


 


screenplay : แผนรีเทิร์น ประเทศไทย ของ ทักกี้ โทนี่ หนีคดี คนขายแผ่นดิน โกงกินทั้งโคตร

 

FADE IN

ใน Club house - กลางวันแสกๆ.

ได้เวลา คนพวกที่เรียกตัวเองว่า ประชาธิปไตย แต่จิตใจริษยา เกลียดสถาบัน ชังชาติตัวเอง มาสุมหัว ให้กำลังใจกันและกัน เพื่อไม่ให้ เกิดอาการลงแดง ตายห่า ตามโควิดไปซะก่อน.

 

ตอนหนึ่ง มีคำถาม อัปรีย์ จังไร ส่งไปยัง ทักกี้ โทนี่ หนีคดี หรือ Tony Losome

 

คำถาม-1 (v.o.)
รัฐบาลไทย ปัจจุบัน
ปล่อยให้ โควิดระบาด
ไปเรื่อยๆ เพื่อไม่ให้
คนมาม็อบ คุณโทนี่
คิดอย่างไร

 

โทนี่
(คิดในใจ)
ไอ้ห่า คำถามมึงนี่
ถูกใจกูจัง

 

โทนี่ เงียบไป ครู่หนึ่ง

 

คำถาม-1 (v.o.)
ว่าไงครับ

 

โทนี่
(ตอบแบ่งรับแบ่งสู้)
ก็ไม่เสียทีเดียว ผม
ไม่คิดแบบนั้น ทุกคน
ที่ไปม็อบ ต้องดูแล
ตัวเองให้ดี ไวรัสโควิด
มันไม่เข้าใคร ออกใคร.

 

คำถาม-2 (v.o.)
ดิฉันอยากเห็น คุณโทนี่
กลับมาเป็น นายกของ
ประเทศไทย อีกครั้ง
เพื่อมาแก้ปัญหาโควิด
แทนรัฐบาล พวกสลิ่ม,
ท่านคิดยังไงคะ?

 

โทนี่
สักวัน ผมจะกลับ ประเทศไทย

 

สมาชิก ด้านหลัง ราวสิบคน ส่งเสียง เฮลั่น!!

(ตัดไป)

 

ในออฟฟิศ - กลางวันแสกๆ
(ต่อเนื่อง)

 

กลุ่มคนที่ แอบซุ่มฟัง คลับเฮ้าส์ ของโทนี่, ส่งเสียง เฮ!!

 

สมาชิก (v.o)
กลับมา ติดคุก!

 

FADE OUT

 

THE END.

 

บทภาพยนตร์ ...
_ ดี หรือไม่ ขึ้นอยู่กับ คนอ่าน,
_ ถูกใจ หรือไม่ ขึ้นอยู่กับ คนสร้าง,
_ ถูกเลือก นำไปสร้าง หรือไม่ ขึ้นอยู่กับ คนดู,
_ จะซื้อ หรือ ปฏิเสธ ขึ้นอยู่กับว่า ใครเขียน.


15 มิถุนายน 2564.

[กลับไปหน้าสารบัญ บทความ หนังสือเล่ม ร้อยกรอง บทเพลง]


 


เรื่องสั้น : ข่าวลับ ของนักข่าวนิรนาม

ณ อาณาจักรโคโรนา ดินแดนที่ไม่มีขอบเขตเวลา แต่มีอาณาเขต อยู่ในอวกาศ ใกล้ๆ โลก. ประชากร ในอาณาจักรโคโรนา เป็นสิ่งกึ่งชีวิต มีกรดนิวคลีอิก ประเภท อาร์เอ็นเอ (RNA) เป็นส่วนประกอบหลัก ของสารชีวโมเลกุล. ดำรงชีพอยู่ด้วย ชีวิตของมนุษย์. ขยายเผ่าพันธุ์ ด้วยการ กลายพันธุ์ไปเรื่อยๆ.

 

 

ประชากรโคโรนา แม้ไม่ใช่เอเลี่ยน แต่พวกมัน ก็ยอมเป็นพันธมิตร กับเอเลี่ยน รุ่นบุกเบิก. ในฐานะ ที่โคโรนา เป็นอาณาจักร ที่เกิดทีหลัง แต่ในการขยาย จำนวนประชากร และขยาย อาณาเขต มันจำเป็น ต้องพึ่งพา เอเลี่ยนทั้งสองพวก คือ พวก ET (อีที) และพวก O2 (โอทู).

 

เอเลี่ยนสองพวกนี้ ไม่ถูกกัน. อีที กินไฟฟ้าอิเล็คตรอน เป็นอาหาร (มักทำให้ ไฟฟ้าดับ), โอทู กินน้ำเป็นอาหาร (มักทำให้เกิดน้ำท่วม หรือไม่ก็ แห้งแล้ง)

 

อาหารของ พวกประชากรโคโรนา คือ อวัยวะภายใน สารคัดหลั่ง และระบบ ภูมิคุ้มกันของมนุษย์. โดยเฉพาะ มนุษย์ยุคบริโภคนิยม, ที่มักจะมีภูมิคุ้มกันต่ำ, อันเนื่องมาจาก พฤติกรรมการบริโภค แบบ สวามปาม (mass consumption) และสร้างมลพิษ ทำลายภูมิคุ้มกัน ของตัวเอง.

 

สิ่งที่น่าประหลาดที่สุด คือ พวกโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ไม่มีผู้นำ ไม่มีองคณะปกครอง ไม่มีหลักการ พวกมัน มีความรู้สึก หิวโหย ตลอดเวลา. ราวกับว่า มีประสาทัมผัสระยะไกล ที่ทำให้มันรู้ว่า ปอดของมนุษย์ อยู่ ณ ตำแหน่ง พิกัดใด. นักไวรัสวิทยา เรียกมันว่า โควิด-19.

 

การกำจัด และป้องกัน การโจมตี ของพวก พวกประชากรโคโรนา ทำได้ยาก เพราะพวกมนุษย์ มักมีการแลกเปลี่ยน สารคัดหลั่งกัน สัมผัสกัน หายใจรดกัน เท่ากับเป็นทั้งสะพาน เป็นทั้งพาหะ ให้พวกโคโรนา ขยายเผ่าพันธุ์ ได้สะดวกรวดเร็ว.

 

เมื่อดูรูปการณ์แล้ว ไม่มีหนทางใดเลย ที่มนุษย์จะปกป้องตนเอง ให้อยู่ห่างๆ พวกโคโรนา. นอกจาก จะต้องเผชิญหน้ากับมัน ในภาวะภูมิคุ้มกันสูง.

 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่เคยผ่านศึกโคโรนา มาแล้ว, มีคำแนะนำ เด็ดขาดว่า แสงแดด น้ำอุ่น โปรตีนคุณภาพสูง หลับให้เพียงพอ ล้างปาก ล้างมือ เมื่อเข้าบ้าน. นี่คือ มาตรการ ที่จะสู้กับ พวกโคโรนา ได้. แต่ดูเหมือนว่า มนุษย์ กลับให้ความสำคัญน้อย. มีปฏิบัติตาม เพียงไม่กี่คน.

 

แต่ในภาวะเร่งด่วน, ในการสร้าง ภูมิคุ้มกัน ด้วยการให้วัคซีน แก่มนุษย์ ก็ยังไม่เพียงพอ ต่อพลังการโจมตี ของพวกโคโรนา สายพันธุ์ใหม่, โควิด-19.

 

...

 

เมื่อต้นเดือน เมษายน ปี 2021, สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้ตรวจจับสัญญาณประหลาด ชุดหนึ่ง ติดต่อกัน นาน 3 นาที.

 

ระบุพิกัด มาจากแหล่ง ที่มีชื่อรหัสว่า Krystal C-VIP. เมื่อนำมาถอดรหัส ภายใต้ ดิจิตอล โคโรเนีย โปรโตคอล, ผลปรากฏ เป็นที่ฮือฮามาก ในโลกสื่อสังคม ออนไลน์. เจ้าหน้าที่ GISTDA ผู้หนึ่ง สามารถ ถอดเสียงออกมาได้, เป็นการสนทนากัน ของพวกโคโรนา ที่มีชื่อรหัสว่า CR001A กับ CX009B.

 

พวกมนุษย์ หัวดื้อ มาโน่นแล้ว

คราวที่แล้ว, บรรพบุรุษ ของเรา ก็เคยโจมตี รัฐมนตรี มาแล้ว.

บรรพบุรุษ ของเรา, ใคร รึ?

เอดส์

แต่ คนพวกนี้ ไม่เข็ดหลาบ ยังประพฤติเที่ยวเตร่ ผิดศีลธรรม ไม่หยุด ...

แต่ก็ดี ไม่ใช่รึ ทำให้เรา มีอาหารกิน ตลอด.

นั่น เหมือน จะเป็น รัฐมนตรี อีกคน ... ปอดดำจัง! ไม่น่ากินเลย.

นั่น ไม่ใช่ปอด ... นั่นมันของ เด็กสาวๆ ที่มากับ รัฐมนตรี ต่างหาก.
เจ้านี่! หิวจนตาลาย.

โน่นไง! สีแดงเหี่ยวๆ ... ใช่เลย!

พวกเรา โจมตี!

-feed off-

 

จบ รายงานข่าวลับ.


9 เมษายน 2564.

[กลับไปหน้าสารบัญ บทความ หนังสือเล่ม ร้อยกรอง บทเพลง]


 


screenplay : คนโสด แสวงรัก (Seek for Someone)

 

FADE IN

 

นอก. สะพานริมทะเล - ค่ำ

 

นที กับ วีณา นั่งอยู่คนละฝั่ง ของพื้นสะพาน มองดู พระอาทิตย์ ที่ขอบฟ้า. เสียงคลื่นทะเล ทำลายความเงียบ ระหว่าง นที วีณา.

 

นที
(มอง วีณา สายตาเศร้า)
คุณไม่รักผมแล้วเหรอ?

 

วีณา
(มองออกไป ที่ทะเล)
ฉันยังไม่พร้อม

 

นที
หมายความว่า คุณไม่รัก
ผมแล้ว!

 

วีณา
ไม่! ก็ฉันยังไม่พร้อม นี่

 

ท้องฟ้า - นกทะเล 2 ตัว บินคู่ กันไป. ANGLE ON - นที.

 

นที
เราคบกันมาไกลมากแล้ว
คุณก็รู้นี่ ว่าผมไม่มีอะไร
บ้าน รถ เงิน แล้วคุณ
ยังบอกผมว่า นั่นเป็นสิ่ง
ภายนอก ขอให้ผมรักคุณ
จริงๆ คอยอยู่เป็นเพื่อน
ช่วยเหลือกัน ทุกๆ เรื่อง
ผมบอกคุณแล้ว ไม่ใช่
หรือว่า นั่นคือ สิ่งที่ผม
จะมอบให้คุณ.

 

วีณา
คือ คุณยังไม่เข้าใจ, ฉันยัง--

 

นที
ไม่พร้อม สำหรับผม

 

นที มอง นกทะเลคู่นั้น บินลับไปไกล

 

นที
(ต่อ)
ผมรู้ฐานะของผมดี และ
ผมก็ยอมรับมัน.
(ลุกยืนขึ้น พูดจริงจัง)
ที่รัก, ฟังให้ดีนะ. คุณมี
ทางเลือก หรือเปล่า ผม
ไม่รู้. ส่วนผม ไม่มีทาง
เลือก หรือจะเลือกใคร.

 

วีณา
(สีหน้า กังวล)
นี่คุณ! อย่าเพิ่งโกรธซี่

 

DOLLY / TWO SHOT - นที ส่ายหน้า มอง วีณา หมดอาลัย แล้วละสายตาไปที่ พระอาทิตย์ กำลังลับขอบฟ้า.

 

 

นที
แต่ตอนนี้ ผมเลือก ที่จะ
ไม่มีคุณ.

 

VLS / TILT UP - วีณา ลุกขึ้นยืน. นที เดินจากไป วีณา มอง นที อย่างไม่เข้าใจ พร้อมกับตะวันลับขอบฟ้า-ทะเล.

 

FADE OUT

 

THE END.

 

ส่วนหนึ่ง ของบทสนทนา จากเหตุการณ์จริง. ภาพยนตร์แนวรัก romantic เรื่อง คนโสด แสวงรัก - seek for someone, บทภาพยนตร์ โดย สู่ดิน ชาวหินฟ้า, dfilm-school. ผู้สอน และผู้ฝึกอบรม: การเขียนบทภาพยนตร์, ถ่ายทำ และออกแบบงานสร้าง.

 

บทภาพยนตร์ ...
_ ดี หรือไม่ ขึ้นอยู่กับ คนอ่าน,
_ ถูกใจ หรือไม่ ขึ้นอยู่กับ คนสร้าง,
_ ถูกเลือก นำไปสร้าง หรือไม่ ขึ้นอยู่กับ คนดู,
_ จะซื้อ หรือ ปฏิเสธ ขึ้นอยู่กับว่า ใครเขียน.


26 - 03 - 2564.

[กลับไปหน้าสารบัญ บทความ หนังสือเล่ม ร้อยกรอง บทเพลง]


 


นิทาน : อ่างน้ำศักดิ์สิทธิ์ กับ ลิงเกเร

 

สมัยหนึ่ง ในอดีต, มีหมู่บ้าน หมู่หนึ่ง ชื่อว่า เทพนาราวดี ตั้งอยู่บริเวณชายขอบด้านหนึ่งของ ป่าหิมพานต์ ที่มีแม่น้ำสายหนึ่ง ไหลผ่าน. ที่วงเวียนกลางหมู่บ้าน มีอ่างน้ำศักดิ์สิทธิ์ใบใหญ่ใบหนึ่ง วางอยู่บนก้อนหินใหญ่ ที่อยู่ใต้ต้นมะเดื่อยักษ์. ชาวบ้านทุกคน ในหมู่บ้านนั้น ต่างเคารพกราบไหว้ มาเป็นเวลาช้านาน ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ. ทุกคนในหมู่บ้านนั้น เชื่อและศรัทธาว่า หากยังมีน้ำในอ่างศักดิ์สิทธิ์นั้น. เทพที่สถิตย์อยู่ในต้นมะเดื่อยักษ์ จะคุ้มครอง พืชพรรณธัญญาหาร ของชาวบ้าน ให้ได้ผลอุดมสมบูรณ์. ชาวบ้าน จึงพากันเพียรพยามตักน้ำในบ่อ ใส่ลงในอ่าง เพื่อให้มีน้ำตลอดเวลา.

 

 

เนื่องมาจากอ่างน้ำนี้ ก็มีอายุมากแล้ว ย่อมเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา. หัวหน้าหมู่บ้าน จึงพาลูกบ้านแวะเวียนกันมาซ่อมแซม อุดปะรอยร้าวให้ดูดีเหมือนเดิม เป็นการต่ออายุอ่างน้ำศักดิ์สิทธิ์ ให้ยืนยาวต่อไป.

 

ต่อมา มีลิงเกเรตัวหนึ่ง เที่ยวเอามือหักกิ่งไม้ ไปแหย่และแกะรอยรั่วของอ่าง เพื่อให้น้ำไหลออกจากอ่าง. ชาวบ้านมาเห็นเข้า จึงช่วยกันเอาดินเหนียวมาอุด ที่รูรั่วของอ่าง. ลิงเกเร เห็นแก่สนุก จึงพาพวกมาช่วยกัน แกะรอยรั่วของอ่าง ให้มีจำนวนรูเพิ่มขึ้น. น้ำในอ่างก็แห้งเร็วขึ้น หัวหน้าหมู่บ้าน จึงป่าวประกาศ ให้ชาวบ้านผลัดเปลี่ยนเวียนกัน พวกหนึ่งไปทำการอุดรูรั่ว อีกพวกหนึ่ง ไปตักน้ำมาใส่ในอ่าง พวกหนึ่งไปขับไล่พวกลิง.

 

พวกลิงเกเร ยิ่งสนุกสนานยิ่งขึ้น ที่เห็นชาวบ้านวุ่นวายกับอ่าง. จึงพากันมาเพิ่มจำนวนมากขึ้น และช่วยกันทำอ่างให้มีรูรั่วมากขึ้น. พวกชาวบ้าน ก็ตามแก้ปัญหาของพวกลิง ไม่ได้หยุดพัก จนเสียเวลาทำมาหาเลี้ยงชีพ.

 

หัวหน้าหมู่บ้าน จึงไปจ้างวาน ยักษ์ใจดีตนหนึ่ง ผู้มีนามว่า ยุติธัมมัง ให้ทำหน้าที่เฝ้าอ่างน้ำศักดิ์สิทธิ์ หากมีลิงตัวใด มาเจาะอ่างให้รั่ว ให้ยักษ์ตนนั้น จับลิงกินเป็นอาหารได้ทันที.

 

แรกๆ ยักษ์ก็สนุกสนาน ในการจับลิงมาเป็นอาหาร แต่ต่อมา พวกลิงเพิ่มจำนวนมากขึ้น และยักษ์ก็เริ่มอิ่ม และรู้สึกรำคาญพวกลิง. พวกลิงเกเร ก็มีจำนวนมากขึ้นๆ ทุกวัน. ทำให้การกำจัดลิงฝูงนั้น เป็นไปอย่างล่าช้า. ด้วยเปรียบเทียบสัดส่วน ยักษ์ตนเดียว กับลิงทั้งฝูง ที่นับวันเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ. พวกลิงเกเรเหล่านั้น ก็ได้ใจ ที่เห็นยักษ์ทำอะไรพวกตน ไม่ได้ถนัดนัก. ลิงบางตัว ก็แลบลิ้นปลิ้นตา ทำท่าหลอกยักษ์ เพราะเห็นว่าเป็นยักษ์ใจดี ไม่มีน้ำยา.

 

พวกชาวบ้าน บางพวก ก็เริ่มเบื่อหน่าย รำคาญ ไม่อยากเอาภาระ ที่จะไปตักน้ำในบ่อ มาเติมในอ่าง เหมือนแต่ก่อน. คงมีแต่ ชาวบ้านบางกลุ่ม ที่ยังเอาภาระนั้นอยู่ เพียรพยายามไปตักน้ำใส่อ่าง อยู่เป็นประจำ. ส่วนใหญ่ก็เป็นคนสูงอายุ ที่ยังมีความเชื่อมั่นว่า น้ำในอ่างสามารถแลกพรอันประเสริฐ ให้ผลิตผลของไร่นา อุดมสมบูรณ์. ซึ่งผิดจาก พวกชาวบ้านกลุ่มแรก ที่ทำตัวเป็นคนหัวสูง สมัยใหม่ เรียนจบจากสำนักตักกะสิลา คิดว่าอ่างน้ำศักดิ์สิทธิ์นั้น เป็นเรื่องไร้สาระ จึงพากันเฉยเมย ไม่เอาภาระ ที่จะไปตักน้ำในบ่อ ไปเติมในอ่าง. พวกชาวบ้านหัวสูงบางคน ก็ทำตัวน่าเกลียด ให้ข้าวให้น้ำแก่ลิงเกเร เหล่านั้น จนพวกลิงเข้าใจว่า ให้รางวัล ที่พวกมันพากันไปเจาะรูอ่างน้ำให้รั่ว.

 

หัวหน้าหมู่บ้าน จึงตีเกราะไม้ไผ่ เรียกประชุมลูกบ้าน. เล่าสถานการณ์ อันเลวร้าย ที่จะเกิดขึ้น ในวันข้างหน้า แก่อ่างน้ำศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา. จึงสร้างความกังวล ให้แก่ชาวบ้านที่ยังเชื่อ และศรัทธา ในอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของอ่างน้ำ. ไม่มีผู้ใด มีข้อเสนอที่ดี ในการแก้ปัญหา ไม่มีวิธีไล่พวกลิงเกเร ออกไปเสียจากหมู่บ้าน.

 

#ที่ประชุม ต่างพากันนั่งนิ่ง ยาวนานนับชั่วโมง ราวกับจะยอมรับชะตากรรม ร่วมกัน!! ...

 

เมื่อนานวันหนักเข้า รูรั่วของอ่าง ก็เพิ่มจำนวนมากขึ้น ยักษ์ที่ดูแลอ่าง ก็เริ่มอ้วนอืดอาด กลายเป็นยักษ์ใจดีโดยไม่ตั้งใจ, ถูกพวกลิงเยาะเย้ยอยู่เป็นประจำ. ผู้คนที่เอาภาระ ไปตักน้ำใส่อ่าง ก็น้อยลงๆ ทุกวัน. เมื่อน้ำในอ่าง มีรูรั่วมากกว่า น้ำที่จะเติมลงไป. ในที่สุด อ่างศักดิ์สิทธิ์ ก็แห้งขอด ไม่เหลือน้ำสักหยด.

 

มีหัวหน้าลิงตัวใหญ่ ตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นลิงต่างถิ่น ได้มาแอบซุ่ม เฝ้าสังเกตการณ์ พฤติการณ์ของลิงฝูงนี้ อยูู่นานหลายปี. มันเป็นหัวหน้าพวกลิง ที่อาศัยอยู่ ณ ภูเขาอีกฟากหนึ่ง ของป่าหิมพานต์ สังเกตที่ใบหน้าของมัน จะมีสีแดงเลือดนก. เมื่อลิงหน้าแดง เห็นว่า ไม่มีน้ำ ในอ่างน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้ว การทุบรื้อ ทำลายอ่างใบนี้ ก็ทำได้ง่ายขึ้น.

 

ลิงหน้าแดง เชื่อว่า หากทำลายอ่างน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้เสียได้ ก็เท่ากับ ทำลายหมู่บ้านทั้งหมู่. เมื่อหมู่บ้าน กลายเป็นหมู่บ้านร้าง ไร้ผู้คน ป่าก็เป็นอิสระ พร้อมที่จะให้พวกลิงแดง มาครอบครองอยู่อาศัย หากินบนความอุดมสมบรณ์ บนริมแม่น้ำทั้งสองฝั่ง. ส่วนพวกลิงเกเรทั้งหลาย ก็จะถูกรังแก และกีดกันให้เป็น พลเมืองลิงชั้นสอง หรือไม่ก็เป็นลิงในชั้นทาส. นี่คือ สิ่งที่หัวหน้าลิงแดง คิดวางแผนไว้ตั้งแต่ต้น.

 

ลิงต่างถิ่นหน้าแดง จึงกึ่งจ้างวานกึ่งข่มขู่ ด้วยเขี้ยว ด้วยไม้เรียว ด้วยก้อนหิน ที่อยู่ในมือ ให้พวกลิงเกเรเหล่านั้น พากันทุบ รื้อ อ่างศักดิ์สิทธิ์ใบนั้น ให้ย่อยยับโดยไว.

...

 

#ที่ประชุมที่พากันนั่งนิ่ง มายาวนานนับชั่วโมง ต่างก็ได้สติ ... หากปล่อยให้เรื่องราว เป็นไปเช่นนั้น พวกเขาย่อมจะได้รับชะตากรรม ในวันข้างหน้า อย่างแน่นอน. จึงพากัน ลุกฮือขึ้น แล้วกล่าวด้วยเสียงอันดังว่า ...

 

พวกเราไม่ยอม!! ๆ ๆ ... พวกลิงเกเร จะต้องถูกลงโทษ คุมขัง. พวกลิงแดง จะต้องออกไปจากหมู่บ้าน. พวกเรา จะช่วยกันโพนทะนา แฉพฤติการณ์ของพวกลิงแดง ให้สัตว์อื่นๆ ในป่าหิมพานต์ ให้เทวดาที่สิงสถิตย์อยู่ในต้นไม้ และที่อยู่บนสวรรค์ รู้นิสัยสันดาน จิตอันธพาลของพวกลิงแดง ให้รู้เห็นทั่วกัน.

 

ครั้นแล้ว หัวหน้าหมู่บ้าน จึงไปทำการจ้างวาน ยักษ์อีกสิบตน ให้มาเฝ้าอ่างน้ำศักดิ์สิทธิ์ คอยตัดสินลงโทษ พวกลิงเกเร ในทันที่ ที่พวกมันไปเจาะรูอ่างน้ำ. ในบรรดาพวกยักษ์ทั้งสิบตน มียักษ์ที่มีจิตใจมุทะลุดุดันอยู่ด้วยสองสามตน ได้กระทำตัดสินพวกลิงพาล ให้ได้รับโทษโดยไม่ชักช้า และสาสม เพราะถือคติว่า

 

ความยุติธรรมที่ล่าช้า ก็ไม่ต่างกับ ความไร้ยุติธรรม

 

พร้อมๆ กับ ที่พวกชาวบ้าน ได้สามัคคีรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว ในการตีเกราะ ร้องป่าว ประกาศ ความชั่วร้าย อัปรีย์ จัญไร อุบาทว์ ชาติชั่ว ของพวกลิงพาล ให้รู้ไปทั้งป่าหิมพานต์ และทะลุไปจนถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์.

 

บรรดาสัตว์ใหญ่น้อย ในป่าหิมพานต์ ต่างพากัน ยกโขลง ยกฝูงมาที่หมู่บ้าน เพื่อมาดูเหตุการณ์. ทำให้พวกลิงพาล ทั้งลิงเกเร ลิงหน้าแดง ตกใจ พากันวิ่งหนีกระเจิงไป.

 

เพียงในเวลาไม่นาน พวกลิงเกเร ก็เลิกไปยุ่งกับอ่างน้ำศักดิ์สิทธิ์. พวกชาวบ้านส่วนหนึ่ง ก็ช่วยกันซ่อมแซมอ่าง และตักน้ำใส่อ่างจนเต็ม. พวกลิงเกเรส่วนหนึ่ง ถูกลงโทษจองจำ. ส่วนหนึ่ง หนีไปกับพวกฝูงลิงแดง. อีกส่วนหนึ่ง หนีเข้าป่าไป ไม่รู้ชะตากรรม. ส่วนพวกชาวบ้าน ที่ชอบทำตัวหัวสูง ทันสมัย เมื่อรู้ตัวว่าคิดผิดไป ก็ยอมสารภาพผิด กลับมารับกติกาของหมู่บ้านเหมือนเดิม. บางคนทำตัวหัวสูงเกินไป ก็ถูกขับไล่ไปจากหมู่บ้าน หรือไม่ก็ไปผูกคอตาย ในป่าหิมพานต์ เพื่อชดใช้กรรม.

 

จบ.

 

นิทานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า ... ถ้าปล่อยให้ความชั่ว เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ความดี ก็จะอยู่ลำบาก และเดือดร้อน.

 

อุปมา ในนิทานเรื่องนี้:

 

อ่างน้ำศักสิทธิ์ หมายถึง พระราชา.

น้ำในอ่าง หมายถึง ความจงรักภักดี ที่ประชาชน มีต่อพระราชา.

ลิงเกเร ก็คือ พวกคนที่ต่อต้าน พระราชา และ กระทำการ ล้มล้างสถาบันของชาติ.

พวกชาวบ้านในหมู่บ้าน ที่ทำตัวหัวสูง ให้ข้าวให้น้ำ แก่พวกลิงเกเร หมายถึง นักวิชาการ อาจารย์ และนักการเมือง ที่สนับสนุน พวกคนที่กระทำการ ล้มล้างสถาบันของชาติ.

ลิงหน้าแดง ก็คือ พวกฝรั่งจักรวรรดินิยม เจ้าลัทธิล่าอาณานิคม.

ยักษ์ ที่เฝ้าอารักขา อ่างน้ำศักดิ์สิทธิ์ ก็คือ ศาลยุติธรรม คณะตุลาการ.

 

 


.24 มีนาคม 2564

[กลับไปหน้าสารบัญ บทความ หนังสือเล่ม ร้อยกรอง บทเพลง]


 


เอเลียน 2 เผ่าพันธุ์: อุบัติการณ์แห่งจักรวาล.

ข้อมูลใหม่ ทางด้านวิทยาศาสตร์.
ไม่รู้ ควรรู้ รู้แล้ว อย่าตื่นตระหนก.

 

 

มีความลับ หลุดออกมาจาก ห้องวิจัยทางดาราศาสตร์ ขององค์การนาซ่า, หลังจาก สหรัฐอเมริกา ส่งยาน เพอร์เซเวียแรนซ์ (perserverance) ลงจอดบนดาวอังคาร ได้สำเร็จ และบันทึกข้อมูล สำคัญส่งมายัง ห้องแล็บ บนโลก. เมื่อเร็วๆ นี้.

 

ย้อนหลังไป ก่อนหน้านี้ ราว 37,900 ล้านปี. หลังการระเบิดของ บิ๊กแบง, ได้ก่อกำเนิด สิ่งที่เรียกว่า กลไกชีวะ ชนิดหนึ่ง ขึ้นมาในเอกภพ ซึ่งต่อมา เรียกว่า เอเลี่ยน.

 

เอเลี่ยน ถือกำเนิด มาพร้อมกับ การกำเนิดของ ดาวฤกษ์ นับแสนล้านดวง. และพวกมัน ก็ต่างแสวงหาถิ่นอาศัย, ทำให้ พวกเอเลี่ยน จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง สมบัติและลักษณะ ทางฟิสิกส์ เพื่อปรับตัว ให้ดำรงชีวิต อยู่ได้ ในดวงดาว ที่มีความแตกต่างกัน อย่างสุดขั้ว ทั้งในด้านขนาด มวล ความดัน ความร้อน ตลอดจน สสาร ที่ประกอบกัน เป็นดาวฤกษ์.

 

ต่อมา อีกราว 4,500 ล้านปี นับถอยหลัง จากนี้ไป, โลก (earth) และ ดาวอังคาร (mars) ถือกำเนิดขึ้น. หลังถูกเผา ถูกเหวี่ยง กระเด็นกระดอนไปมา จากแรงโน้มถ่วง ของ ดวงอาทิตย์ จนทำให้พวกเอเลี่ยนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย 2 เผ่าพันธ์ คือ พวก ET (electron terrestrial) และพวก O2 (oxygen hydrosphere) พลอยมึนงงไปด้วย พักใหญ่ ว่าจะยึดเอา โลก หรือดาวอังคารกันแน่ เป็นบ้าน.

 

ในที่สุด พวก O2 (โอทู) เลือกเอา ดาวอังคาร ตั้งอาณานิคมเป็นของตนเอง ส่วนพวก ET (อีที) ก็เลือก โลก เป็นบ้าน ขยายเผ่าพันธุ์.

เอเลี่ยน เผ่าพันธุ์ โอทู มีสูตรทางเคมีว่า H2O บริโภค น้ำ เป็นอาหาร. ส่วนเผ่าพันธุ์ อีที มีสูตร เป็นฟังชั่นทางไฟฟ้า คือ e = m.c (e = energy, m = mass, c = celeritas | speed of light) บริโภค อิเลคตรอน เป็นอาหาร. เอเลี่ยน ทั้งสองพวก จัดเป็น ชีวะประเภทก๊าซ (หรือมนุษย์ก๊าซ).

 

จึงไม่น่าประหลาดใจ ที่เอเลี่ยนโอทู เลือกดาวอังคาร เป็นบ้าน เพราะ ที่ผิวดาว เต็มไปด้วยน้ำ มากมายมหาศาล.

ส่วนเอเลี่ยนอีที ชอบที่จะอยู่อาศัย บนพื้นผิวโลก เพราะอุดมด้วย อนุภาค อิเล็กตรอน ที่มีอยู่ทั่วไป รอบๆ ดาวโลก. โดยเฉพาะ ในปัจจุบัน (รอบ 100 ศตวรรษ) พวกเอเลี่ยนอีที มีความเป็นอยู่ สุขสบายขึ้นมาก เพราะได้บริโภค อิเลคตรอน ที่พวกนักวิทยาศาสตร์ สร้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง. ทำให้เอเลี่ยนอีที ไม่ต้องไปหาอิเลคตรอน นอกโลก มาบริโภค ให้เสียเวลา เหมือนในอดีต. เรียกว่า นอนตีพุงกิน อย่างเดียว.

 

ต่อมา ส่งผลให้ เอเลี่ยนพวกอีที ขยายเผ่าพันธุ์ เป็นจำนวนมาก และยิ่งขยายเผ่าพันธุ์ มากเท่าใด ก็บริโภคอิเลคตรอนมากขึ้น เท่านั้น. นั่นก็ยัง ไม่ใช่วิกฤติใหญ่ สำหรับยุคนั้น, แต่สำหรับ ยุคปัจจุบัน ที่โลกเปลี่ยนแปลงไปมาก เพราะบนโลก ไม่ใช่มีเอเลี่ยน เพียงเผ่าพันธุ์เดียว อย่างที่เข้าใจกัน.

 

ปัจจุบัน จะสังเกตได้ว่า ไฟฟ้าในเมือง จะดับบ่อยมาก นั่นเป็นเพราะ พวกเอเลี่ยนอีที ดูดกลืน อิเลคทริคในไฟฟ้า ไปกินจนหมดนั่นเอง.

นี่คือ สาเหตุใหญ่ และเป็นสาเหตุหลัก ที่ทำให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ปวดหัว มาจนทุกวันนี้. (แต่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ไม่เชื่อว่า เป็นฝีมือ ของพวกเอเลี่ยน พวกเขา จึงแก้ปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าขาดแคลน แบบไม่มีวันจบสิ้น).

 

พวกเอเลี่ยน เผ่าพันธุ์โอทู ก็ไม่น้อยหน้า ขยายเผ่าพันธุ์ แข่งกับ พวกอีที เช่นกัน. ส่งผลให้ น้ำบนดาวอังคาร ค่อยๆ หมดลงๆๆ ก่อเกิดความวิปริตทางธรรมชาติ. แน่นอน การขาดแคลนน้ำ เป็นเรื่องใหญ่ สำหรับพวกโอทู.

 

เพียงแค่ 1,500 ล้านปี น้ำบนดาวอังคาร ก็หมดเกลี้ยง ไม่เหลือแม้แต่หยดเดียว. ส่งผลร้ายแรงตามมา คือ เมื่อไม่มีน้ำ ทำให้สูตรทางเคมี ของพวกโอทู เริ่มแตกกระจาย. ชั้นบรรยากาศ บนดาวอังคาร ก็พลอยสิ้นสลายไปด้วย. oxygen ปลิวหายไปในห้วงอวกาศ มากขึ้นๆ เหมือนผีซ้ำด้ามพลอย, ลมสุริยะ (ที่เกิดจากการระเบิดแบบซุปเปอร์โนวา ของดาวฤกษ์ ซิริอุส) ก็ยังมาพัดพา เอา oxygen ไปจนหมด เหลือไว้แค่ คาร์บอนไดออกไซด์ (ร้อยละ 95) และ มีเทนอยู่เล็กน้อย.

 

เมื่อทรัพยากร สำหรับการดำรงชีพ ของเอเลี่ยน โอทู หมดลง. ทำให้ พวกมัน ต่างพากันอพยพ มาแอบอาศัย แทรกซึม อยู่กับพวกอีที บนโลก เหมือนชนกลุ่มน้อยโรงฮิงยา ในเมียนมาร์ ยังไงยังงั้นเลยละ.

 

นั่นมันเหตุการณ์ ผ่านมากว่า 2,000 ล้านปี มาแล้ว. ปัจจุบัน จึงไม่สามารถ แยกแยะออกได้ชัดเจนว่า เอเลี่ยนพวกไหน คือ อีที พวกไหน คือ โอทู.

 

และเอเลี่ยน 2 พวกนี้แหละ นอกจาก จะมาแย่งบริโภคทรัพยากร ไปจากมนุษย์ และสัตว์โลกอื่นๆ แล้ว ยังจะก่อสงคราม แย่งชิง ความเป็นใหญ่ เหนือกันและกัน อยู่ตลอดเวลา. ทั้งสงครามม็อบย่อยๆ ไปจนสงครามม็อบมวลชน. สงครามแต่ละครั้ง ต่างฝ่ายต่าง ตัดกำลังข้าศึก ด้วยวิธีการแปลกๆ.

โดยเฉพาะ เอเลี่ยนเผ่าพันธุ์โอทู จะดูดน้ำกักตุนไว้ เป็นอาวุธ (ก่อเกิดน้ำท่วมบนโลก เป็นบางบริเวณ) จากนั้น ก็ใช้น้ำสาดพ่นใส่ พวกอีที ซึ่งมีสมบัติ ทางไฟฟ้า แพ้น้ำ. (ก่อเกิดไฟไหม้ ไฟลัดวงจร บนโลก เป็นบริเวณกว้าง).

 

จึงได้ข้อสรุป เป็นที่ยุติได้ว่า เมื่อสงคราม ของพวกเอเลี่ยน เกิดขึ้นคราวใด, บนโลก โดยเฉพาะเขตชุมชนเมือง ก็มักจะประสบปัญหา ไฟฟ้าขัดข้อง เช่น ไฟตก ไฟดับ ไฟไหม้ ไฟฟ้าขาดแคลน, นั่นน่ะ ฝีมือพวกโอทู เขาละ.

 

แต่ถ้าในเขตชนบท เกิดภาวะภัยแล้ง รวมทั้ง น้ำท่วม น้ำหลาก, ก็เห็นจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้ ถ้าไม่ใช่ ผลงาน ของพวกอีที.

นี่คือ เรื่องจริง ที่ถูกเผยแพร่ไป ในโลกออนไลน์ แบบหยุดยั้งไม่อยู่เสียแล้ว.

 

จึงอยากฝากบอกรัฐบาลไว้ว่า จะแก้ปัญหาภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม ปัญหาไฟฟ้าราคาแพง. นี่เลย ไปเจรจากับ พวกเอเลี่ยน ทั้งสองเผ่าพันธุ์นี่ ให้ได้ก่อน. มิฉะนั้น ปัญหา แล้งซ้ำซาก นัำท่วมทั้งปี ไฟป่า ก็ไม่สามารถแก้ได้ ครับท่าน.

 

กรุณาอย่าเชื่อ ถ้าคิดว่า รายงานฉบับนี้ ไม่เป็นความจริง.

บก. สำนักข่าว igoodmedia.net รายงาน จากประเทศไทย.


12 มีนาคม 2564.

[กลับไปหน้าสารบัญ บทความ หนังสือเล่ม ร้อยกรอง บทเพลง]


thinking focus new idea today
  คำคม คำคิด แง่คิด ชีวิตดี

หน้าแรก - ชุมชน คนคิดดีวรรณกรรม - วิชาการ - บทความ เรื่องสั้น ร้อยกรอง เพลงภาพยนตร์ - บทภาพยนตร์ ภาพยนตร์ตัวอย่าง วิดีโอ มิวสิควิดีโอ
นิเทศศาสตร์ - วิชาเรียน บรรยาย ตำรา เอกสารการเรียน สื่อการเรียน  
   ถาม ตอบ
 


igood media copyright
 
SUDIN CHAOHINFA, igoodmedia.net : Administration and Producer
Copyright © 2010-2021 intelligence good media homeschool.
All rights reserved. me@igoodmedia.net

   


 

 


เรื่องล้อเลียน เรื่องสั้น :
.

อารัมภบท

สมัยหนึ่ง


0 2564.

[กลับไปหน้าสารบัญ บทความ หนังสือเล่ม ร้อยกรอง บทเพลง]