igood media
HOME   | Articles - Book - Poem - SongAUTHOR  |  FILM SCHOOL  |  COMMUNICATION ARTS  |  MY BLOG

Blog film school

My Media channel

blog

1 หน้าแรก
2
บทความ
หนังสือเล่ม
ร้อยกรอง เพลง
3
บทภาพยนตร์
ภาพยนตร์สั้น
วีดิโอ มิวสิควีดิโอ
4
วิชาเรียนนิเทศศาสตร์
ตำราเอกสาร
สื่อการเรียน
 

 

 

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ได้มากถึง 16 ชั่วโมง ต่อวันเรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน กับ TOPICA
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ป.ตรี ม.แสตมฟอร์ด (Bachelor degree: UG General - Stamford International University)
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดออนไลน์ อย่างอิสระฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่บ้าน กับ TOPICA
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ป.โท ม.แสตมฟอร์ด (Master degree: PG Signature - Stamford International University)
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ได้มากถึง 16 ชั่วโมง ต่อวันเรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน กับ TOPICA
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ป.ตรี ม.แสตมฟอร์ด (Bachelor degree: UG General - Stamford International University)
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดออนไลน์ อย่างอิสระฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่บ้าน กับ TOPICA
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ได้มากถึง 16 ชั่วโมง ต่อวันเรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน กับ TOPICA
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ป.ตรี ม.แสตมฟอร์ด (Bachelor degree: UG General - Stamford International University)
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดออนไลน์ อย่างอิสระฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่บ้าน กับ TOPICA
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

:โจร - หนอน - ทองเปื้อนขี้

มีหลักการดี แต่ คิดไม่ดี ทำไม่ดี,
ก็เหมือนโจรอัปรีย์ ที่ได้เครื่องมือ เอาไปทำชั่ว.

มีนักการเมืองประชาธิปไตย แต่ มีใจคิดชังชาติของตัวเอง
สร้างความแตกแยกของคนในชาติ,
ก็เหมือน หนอนในถุงเกลือ.

มีพรรคที่ดี หลักการดี แต่ คนในพรรค
คิดปฏิปักษ์ต่อสถาบัน มีพฤติการ รับใช้คนไม่กี่คน,
พรรคนั้น ก็เหมือน มีป้ายทองเปื้อนขี้.

igood-end
20 ม.ค. 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ได้มากถึง 16 ชั่วโมง ต่อวันเรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน กับ TOPICA
line

: ปัญหาอมตะ ที่แก้ไม่ได้

'เมาแล้วขับ' จับคนเมา ... เหมือนแมววิ่งไล่หนู
ตลก. แต่ เป็นเหตุการณ์จริง ที่แก้ไม่ได้.

ก่อนเมา, คนเมารู้ทุกอย่าง
แต่เมาแล้ว กฎ ข้อห้าม ก็ไร้ประโยชน์.

'เมาแล้วขับ' จับคนเมา จึงเป็นการจับผิดคน. ปัญหา 'เมาแล้วขับ'
ต้องแก้ที่ต้นเหตุ คือ สุรา.

แต่

สุรา มีอยู่คู่คนไทย.
เมื่อ "กำจัด" หรือ แม้กระทั่ง "จำกัด" มันออกไปไม่ได้
ก็อย่าหวังว่า ปัญหาเมาแล้วขับ จะหมดไป.
หรือหวังว่า จะลดลง ...
ไม่มีทาง แม้ชาตินี้ ชาติหน้า
ต่อให้มีรัฐบาลเทวดา หมื่นรัฐบาล ก็ทำไม่ได้.
(เพราะ รัฐบาล ค้าสุราเสียเอง)

ไม่ได้หวังว่า จะให้สังคมไทย ไม่มีสุรา,
ไม่ได้หวังว่า จะให้คนไทย เมาไม่ขับ,
ไม่ได้หวังว่า จะให้ประเทศไทย ปลอดภ้ย ในช่วงเทศกาล.

หวังเพียงอย่างเดียวว่า ระวังตัวเอง! ไว้ให้มากๆ
อย่าเผลอ! เมื่ออยู่บนถนน ไม่ว่าจะเดิน จะขับรถ หรือโดยสาร.
พร้อมบาดเจ็บ และตายได้ ตลอดเวลา.

ไม่โกรธรัฐบาล
ไม่โทษคนขายสุรา
ไม่ต่อว่าคนเมา
(เพราะเมาแล้ว พูดกับมันไม่รู้เรื่อง!)

แต่ขอความเห็นใจ
คนที่ชอบดื่ม
คนที่ดื่มประจำ
คนที่ดื่มในช่วงเทศกาล
คนที่ดื่มฉลอง
คนที่ดื่มแก้กลุ้ม
คนที่ทดลองดื่ม

ก่อนดื่ม
"ขอให้ คุณ คิดให้ดีๆ "

เพราะถ้าเมาแล้ว ความคิดดีๆ ของคุณ (มึง) จะหายไป,
กฏจราจร จะใช้ไม่ได้ (ถ้าใช้ได้ คงไม่เกิดเหตุ),
กฎหมาย ก็ไร้ประโยชน์ (เพราะกฎหมาย เป็นแค่ตัวหนังสือ),

ตำรวจ ก็แค่แมว วิ่งไล่หนู (ไม่อาจรู้ได้ว่า คนเมาคนไหน จะขับรถ)

กฏแห่งกรรม ก็ใช้ไม่ได้ (ผลกรรม ไม่ได้เกิดเฉพาะคนเมา แต่กระทบกับทุกคน).
ยกเว้น
กฏแรงโน้มถ่วง - เมาแล้ว ร่วงพื้นทุกราย,
กฏสัมพัทธภาพ - เวลาของคนเมา จะสั้นกว่า เวลาของคนปกติ.
(เมาแล้ว นั่งยาว)

ขอจงมีสติ และ "เห็นแก่ตัว"* ให้มากๆ.

*เห็นแก่ตัวมาก จะรักตัว กลัวทุขภาพ และรักษาสวัสดิภาพ ของตัวเอง.
"เรา - เพียงคนเดียว" (คนอื่น ชั่งหัวมัน!) ที่จะไม่สร้างความเดือดร้อนแก่สังคม, เพียงเท่านี้ สังคมก็ปลอดภัยแล้ว.

igood-end
30 ธ.ค. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ป.ตรี ม.แสตมฟอร์ด (Bachelor degree: UG General - Stamford International University)
line

เจตนา กับ ความเหมาะควร นั้น ต่างกัน

การแยกแยะ ความแตกต่าง ระหว่าง เจตนา กับ ความเหมาะควร เป็นศิลปะขั้นสูง ในการบริหาร การจัดการ และ การเลือก ที่จะกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้เกิดผลแก่บุคคล สัตว์ สถานที่ (เล็งเห็นผล).

บางครั้ง บางคน มีเจตนาดี แต่ กระทำในสิ่งไม่เหมาะควร.
บางคน บางครั้ง มีเจตนาไม่ดี แต่ กระทำในสิ่งที่เหมาะควร.
น้อยครั้ง น้อยคน ที่มีทั้งเจตนาดี และ กระทำในสิ่งที่เหมาะควร.

มีบุคคลเพียงผู้เดียว ที่ไม่ว่าจะอยู่ ณ สถานที่ใด เวลาใด กับบุคคลใด จะมีทั้งเจตนาดี และ การกระทำที่เหมาะควรเสมอ, บุคคลนั้น คือ ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ.

กรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ปลดล็อคพืชกัญชา จากสารเสพติดต้องห้าม ให้เป็นยารักษาโรค (แต่กัญชา ก็ยังทีผลเป็นสิ่งเสพติด ตามกฏหมาย). เป็นเจตนาที่ดีมากๆ และเป็นสิ่งที่เหมาะควรแก่กาละ และก่อให้เกิดการสืบเนื่อง ไปสู่การยกเลิกการนำเข้า การใช้สารพิษเพื่อการเกษตร 3 รายการ. นั่นก็เป็นเจตนาที่ดี, อาจไม่เหมาะควร สำหรับคนบางกลุ่ม คือ กลุ่มนายทุนค้าสารพิษ กับ กลุ่มเกษตกร แต่เป็นความเหมาะควร สำหรับคนส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นประชาชนทั่วไป.

ส่วนกรณี มีผู้นำภาพ คุณแอ๊ด คาราบาว ยืนคู่กับรถบิ๊กไบค์ ยี่ห้อสัญชาติอเมริกัน ที่ซื้อมาใช้ขี่โชว์. แล้วแปะข้อความลงไปว่า "ขอเชิญชวนคนไทย ไม่ใช้ของมะกัน ตอบโต้ที่มันตัดจีพีเอสเรากันครับพี่น้องงง". ผมมั่นใจว่า คุณแอ๊ด ไม่ได้เป็นคนทำ. แต่มีมือนักเลงคีย์บอร์ด ที่มีเจตนาร้าย (ไม่ถึงขั้นระยำ) โพสต์ภาพนี้ขึ้นไป เพื่อหวังผลบางอย่าง. และมันก็ได้ผล จริงๆ. มีผู้รู้สึกอารมณ์ร่วม เกลียดชังอเมริกาอยู่แล้ว รู้สึกขัดใจขึ้นมาทันที จึงเขียนต่อเดิมข้อความ จั่วหัวว่า "มึงเผารถฮาเลย์ กับกางเกงลีวายส์ของมึงก่อนนดิ !!"

การโพสต์ภาพคุณแอ๊ด คาราบาว กับข้อความ "ขอเชิญชวนคนไทย ไม่ใช้ของมะกัน ตอบโต้ที่มันตัดจีพีเอสเรากันครับพี่น้องงง." จึงเป็นกรณีที่เหมาะควรแก่กาละ เพราะการเอาเปรียบของอเมริกา ที่คนไทยควรตอบโต้. แต่ เป็นเจตนาไม่ดีของคนทำภาพและข้อความนี้ ขึ้นมา. เพราะเล็งเห็นผลว่า การนำภาพที่ขัดแย้งกับข้อความคำพูด จะต้องมีคนตอบโต้คุณแอ๊ด คาราบาว แน่นอน.

วิเคราะห์ได้ดังนี้ว่า คนอย่างแอ๊ด คาราบาว จะไม่รู้เชียวหรือว่า ตนเองใช้สินค้าอเมริกัน (ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ ต่างก็ใช้ของอเมริกา ของญี่ปุ่น ของจีน ฯลฯ ด้วยกันทั้งประเทศ) เขาคงไม่นำภาพและข้อความ ที่สร้างความขัดแย้งในตัวเอง มานำเสนอเช่นนี้แน่นอน.

คุณแอ๊ด คาราบาว มีเจตนาดีต่อประเทศหลายเรื่อง แต่ก็ทำในสิ่งไม่เหมาะควร หลายเรื่องเช่นกัน. ก็เป็นสิ่งที่แอ๊ด คาราบาว ควรปรับปรุงตัวเอง (ซึ่งเราจะไปบังคับเขาก็ไม่ได้ เท่าๆ กับเราก็บังคับตัวเองไม่ได้ ในบางเรื่อง).

ในวาระ หรือ กาละนี้ ช่วงนี้ เราก็ควรแยกแยะ อย่าเหมารวม. ไม่เช่นนั้น เราจะหาคนกล้า ทำดีเพื่อประเทศนี้ไม่ได้เลย. เพราะไม่มีใคร ดีเต็มร้อยเปอร์เซนต์. มิตรกับศัตรู เป็นของคู่กัน มีทั้งมุมดี และมุมไม่ดี ในเวลาเดียวกัน.

ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องแยก เจตนา ออกจาก ความเหมาะควร  อย่างมีศิลปะ. ถ้าเอามาปนกัน เราก็จะมองเห็นแต่ศัตรู จะมองไม่เห็นมิตร. ทั้งหมดนี้ ผมมองด้วย #มโนทัศน์สัมพัทธภาพ จึงสามารถแยก เจตนา ออกจาก ความเหมาะควร ได้ดังที่นำเสนอ ในบทความสั้นๆ นี ครับ.

igood-end
31 ต.ค. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดออนไลน์ อย่างอิสระฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่บ้าน กับ TOPICA
line

 
   
  thinking focus new idea today
คำคม คำคิด แง่คิด ชีวิตดี
 


igood media copyright
 
SUDIN CHAOHINFA, igoodmedia.net : Administration and Producer
Copyright © 2010-2020 intelligence good media homeschool.
All rights reserved. me@igoodmedia.net


:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ได้มากถึง 16 ชั่วโมง ต่อวันเรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน กับ TOPICA
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ป.ตรี ม.แสตมฟอร์ด (Bachelor degree: UG General - Stamford International University)
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดออนไลน์ อย่างอิสระฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่บ้าน กับ TOPICA
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ป.โท ม.แสตมฟอร์ด (Master degree: PG Signature - Stamford International University)
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ได้มากถึง 16 ชั่วโมง ต่อวันเรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน กับ TOPICA
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ป.ตรี ม.แสตมฟอร์ด (Bachelor degree: UG General - Stamford International University)
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดออนไลน์ อย่างอิสระฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่บ้าน กับ TOPICA
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ได้มากถึง 16 ชั่วโมง ต่อวันเรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน กับ TOPICA
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ป.ตรี ม.แสตมฟอร์ด (Bachelor degree: UG General - Stamford International University)
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดออนไลน์ อย่างอิสระฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่บ้าน กับ TOPICA
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ได้มากถึง 16 ชั่วโมง ต่อวันเรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน กับ TOPICA
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ป.ตรี ม.แสตมฟอร์ด (Bachelor degree: UG General - Stamford International University)
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดออนไลน์ อย่างอิสระฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่บ้าน กับ TOPICA
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ได้มากถึง 16 ชั่วโมง ต่อวันเรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน กับ TOPICA
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ป.ตรี ม.แสตมฟอร์ด (Bachelor degree: UG General - Stamford International University)
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดออนไลน์ อย่างอิสระฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่บ้าน กับ TOPICA
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ป.โท ม.แสตมฟอร์ด (Master degree: PG Signature - Stamford International University)
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ได้มากถึง 16 ชั่วโมง ต่อวันเรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน กับ TOPICA
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ป.ตรี ม.แสตมฟอร์ด (Bachelor degree: UG General - Stamford International University)
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดออนไลน์ อย่างอิสระฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่บ้าน กับ TOPICA
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ได้มากถึง 16 ชั่วโมง ต่อวันเรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน กับ TOPICA
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ป.ตรี ม.แสตมฟอร์ด (Bachelor degree: UG General - Stamford International University)
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดออนไลน์ อย่างอิสระฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่บ้าน กับ TOPICA
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ได้มากถึง 16 ชั่วโมง ต่อวันเรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน กับ TOPICA
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ป.ตรี ม.แสตมฟอร์ด (Bachelor degree: UG General - Stamford International University)
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดออนไลน์ อย่างอิสระฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่บ้าน กับ TOPICA
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ได้มากถึง 16 ชั่วโมง ต่อวันเรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน กับ TOPICA
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ป.ตรี ม.แสตมฟอร์ด (Bachelor degree: UG General - Stamford International University)
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดออนไลน์ อย่างอิสระฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่บ้าน กับ TOPICA
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ป.โท ม.แสตมฟอร์ด (Master degree: PG Signature - Stamford International University)
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ได้มากถึง 16 ชั่วโมง ต่อวันเรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน กับ TOPICA
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ป.ตรี ม.แสตมฟอร์ด (Bachelor degree: UG General - Stamford International University)
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดออนไลน์ อย่างอิสระฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่บ้าน กับ TOPICA
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ได้มากถึง 16 ชั่วโมง ต่อวันเรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน กับ TOPICA
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ป.ตรี ม.แสตมฟอร์ด (Bachelor degree: UG General - Stamford International University)
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดออนไลน์ อย่างอิสระฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่บ้าน กับ TOPICA
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ได้มากถึง 16 ชั่วโมง ต่อวันเรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน กับ TOPICA
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ป.ตรี ม.แสตมฟอร์ด (Bachelor degree: UG General - Stamford International University)
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดออนไลน์ อย่างอิสระฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่บ้าน กับ TOPICA
line