igood media
HOME   |  AUTHOR  |  igood mediaFILM SCHOOL  |  COMMUNICATION ARTS  |  MY BLOG

Blog film school

My Media channel

blog

1 หน้าแรก
2
บทความ
หนังสือเล่ม
ร้อยกรอง เพลง
3
บทภาพยนตร์
ภาพยนตร์สั้น
วีดิโอ มิวสิควีดิโอ
4
วิชาเรียนนิเทศศาสตร์
ตำราเอกสาร
สื่อการเรียน
 

กล้า หรือ กลัว
อยู่ที่ "หัวใจ"

แพ้ หรือ ชนะ
อยู่ที่ "สมอง"

ดี หรือ ชั่ว
อยู่ที่ "ปัญญา"

 

 

homeschool by sudin chaohinfa

เรียนการสรรสร้างนวัตกรรมการสื่อสาร การพัฒนาคุณภาพชีวิตดี
เรียน  รู้  ลึก  ฝึก  เป็น    
สื่อ สิ่งที่คุณ ทำ   เพื่อให้คน จดจำ สิ่งที่คุณ เป็น

เปิดรับสมัคร หลักสูตรพื้นฐาน เรียนฟรี รุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันเปิดเรียน
เกณฑ์ผ่านเข้าเรียน โดยการสัมสัมภาษณ์ โทร. 08 9644 1048

[แผ่นโฆษณา *.pdf] - [แผ่นโฆษณา *.pdf] - [ใบสมัครpdf] - [คู่มือนักเรียนpdf] - [เอกสารประกอบการเรียน ความรู้เกี่ยวกับกล้อง และการถ่ายภาพ pdf]

หลักสูตรดีฟิล์ม สรรสร้างสื่อดี

เรียนการสรรสร้างนวัตกรรมการสื่อสาร และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ใกล้ชิดกับครูโดยตรง ด้วยภาคทฤษฎี 40 : ภาคปฏิบัติ 50 : นำเสนอผลงาน 10

เปิดเรียน 3 ทักษะวิชา
-การถ่ายภาพและวิดีโอ
-การออกแบบสื่อโฆษณา–ประชาสัมพันธ์
-การผลิตสื่อวิดีโอและภาพยนตร์

หลักสูตรพื้นฐาน รับจำนวนไม่จำกัด หลักสูตรก้าวหน้า รับรุ่นละ 10–20 คน หลักสูตรอาชีพ–วิชาชีพ รับรุ่นละ 5–10 คน

สนใจ สมัครเรียน ที่: บ้านเรียนดี ดีโฮมสกูล
65/3 ม.5 ถ.สิงหวัฒน์ ซอยวัดพลายชุมพล ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทร. 08 9644 1048 (บ้านครูต้อย) sudin.expert@yahoo.com

หลักสูตร กิจกรรม การเรียน

หลักสูตรพื้นฐาน

เรียนหลักและองค์ประกอบ ทางนิเทศศิลป์และนิเทศโสตทัศน์ การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือถ่ายภาพ เทคนิคการจัดและตกแต่งภาพขั้นพื้นฐาน การนำเสนอผลงาน แนวทางการนำผลงานไปใช้ในด้านต่างๆ (การถ่ายภาพและวิดีโอ) เวลาเรียน 36 ชั่วโมง (เดือนครึ่ง)

หลักสูตรก้าวหน้า

เรียนทบทวนองค์ความรู้พื้นฐาน หลักนิเทศศิลป์–นิเทศโสตทัศน์ เพื่อการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์–กิจกรรม–โครงการ การคัดเลือกข้อความ ภาพ เพื่อวางในสื่อ วิธีใช้เครื่องมือตกแต่งภาพ (คอมพิวเตอร์) เทคนิคการออกแบบ การนำเสนอผลงานและแนวทางแก้ไขปรับปรุง (การออกแบบสื่อโฆษณา-ประชาสัมพันธ์) เวลาเรียน 72 ชั่วโมง (3 เดือน)

หลักสูตรวิชาชีพ

เรียนการวางแผนสื่อ และ การออกแบบสื่อ วิธีถ่ายภาพวิดีโอขั้นสูง วิธีใช้เครื่องมือตัดต่อภาพและเสียง (คอมพิวเตอร์) การจัดเตรียมบท ฉาก นักแสดง การกำกับ การถ่ายภาพ การตัดต่อ หลักสูตรนี้ มี 2 วิชา คือ การผลิตงานวิดีทัศน์ เพื่อทำสารคดี รายการทีวี (96 ชม.) และวิชาการผลิตภาพยนตร์สั้น (192 ชม.) ใช้เวลาเรียนราว 4 เดือน

คุณสมบัติ และ เกณฑ์การเข้าเรียน

หลักสูตรพื้นฐาน รับจำนวนไม่จำกัด
–ไม่จำกัด เพศ วัย อายุ และพื้นฐานความรู้
–มีกล้องถ่ายภาพนิ่ง ที่สามารถถ่ายภาพวิดีโอได้
–เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรก้าวหน้า รับรุ่นละ 10-20 คน
–ผ่านการเรียน หลักสูตรพื้นฐานมาแล้ว หรือ มี พื้นฐานทักษะด้านการถ่ายภาพมาแล้ว (ผ่านโดยการ ทดสอบและสัมภาษณ์)
–มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ และถ้าใช้โปรแกรม Photoshop ได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
–มีคอมพิวเตอร์ ที่สามารถพกพาไปเรียนได้
–มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรอาชีพ-วิชาชีพ รับรุ่นละ 5-10 คน
–มีทักษะการถ่ายภาพ วิดีโอ และการใช้คอมพิวเตอร์
–มีคอมพิวเตอร์ ที่สามารถพกพาไปเรียนได้
–มีค่าใช้จ่าย

เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา และการจบหลักสูตร

(1) ถ้าเป็นเยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี) ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
(2) มีเวลาเข้าเรียนและร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด ในแต่ละหลักสูตรวิชา
(3) วัสดุอุปกรณ์ของผู้เรียน ที่นำติดตัวมา จะต้องรับผิดชอบดูแล ด้วยตนเอง
(4) รักษาวินัย การแต่งกาย วาจา การรับประทานอาหาร ความสะอาด และไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิด
(5) ผ่านเกณฑ์ การสัมภาษณ์ และ การทดสอบประเมินผล ภาคความรู้ และ ภาคปฏิบัติ
(6) สมาชิกบ้านเรียนดี ยินดีช่วยเหลือ หรือ เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน หรือ กิจกรรมนอกหลักสูตร ตามวาระโอกาส

กล้า หรือ กลัว อยู่ที่ “หัวใจ”
ชนะ หรือ แพ้ อยู่ที่ “สมอง”
ชั่ว หรือ ดี อยู่ที่ “ปัญญา”

คลิก ใบสมัครpdf

คลิก คู่มือนักเรียนpdf

คลิก เอกสารประกอบการเรียน ความรู้เกี่ยวกับกล้อง และการถ่ายภาพ pdf

คลิก แบบฟอร์มการเขียนสตอรี่บอร์ด pdf

d o w n l o a d ไฟล์คาราโอเกะ เพลงแม่พระ แม่พิมพ์ พลายชุมพล
หรือ ดูจาก youtube

 

 

ห้องเพลง

เพลงแม่พิมพ์ของชาติ - เนื้อร้อง ทำนอง (mp3) คลิก
เพลงแม่พิมพ์ของชาติ - ดนตรีร้อง (mp3)
คลิก

เนื้อร้อง เพลงแม่พิมพ์ของชาติ

แสงเรืองเรือง ที่ส่องประเทืองอยู่ทั่วเมืองไทย
คือแม่พิมพ์อันน้อยใหญ่ โอ้ครูไทยในแดนแหลมทอง
เหนื่อยยากอย่างไร ไม่เคยบ่นไปให้ใครเขามอง
ครูนั้นยังลำพอง ในเกียรติของตนเสมอมา

ที่ทำงานช่างสุดกันดารในป่าดงไพร
ถึงจะไกลก็เหมือนใกล้ เร่งรุดไปให้ทันเวลา
กลับบ้านไม่ทันบางวันต้องไปอาศัยหลวงตา
ครอบครัวคอยท่า ไม่รู้ว่าไปอยู่ไหน

ถึงโรงเรียนก็เจียนจะสายจวนได้เวลา
เห็นศิษย์รออยู่พร้อมหน้า ต้องรีบมาทำการสอน
ไม่มีเวลาที่จะได้มาหยุดพอพักผ่อน
โรงเรียนในดงป่าดอน ให้โหยอ่อนสะท้อนอุรา

ชื่อของครูฟังดูก็รู้ชวนชื่นใจ
งานที่ทำก็ยิ่งใหญ่ สร้างชาติไทยให้วัฒนา
ฐานะของครูใครใคร ก็รู้ว่าด้อยหนักหนา
ยังสู้ทนอุตส่าห์สั่งสอนศิษย์มาเป็นหลายปี

นี่แหละครูที่ให้ความรู้อยู่รอบเมืองไทย
หวังสิ่งเดียวคือขอให้เด็กของไทยในผืนธานี
ได้มีความรู้เพื่อช่วยเชิดชูไทยให้ผ่องศรี
ครูก็ภูมิใจที่สมความเหนื่อยยากตรากตรำมา

เนื้อร้องใหม่ เพลงแม่พระ แม่พิมพ์ พลายชุมพล

แสงเรืองรอง ที่ส่องประกายอยู่พลายชุมพล
เป็นแม่พิมพ์พร้อมสู้ทน อยู่พลีตน บนชีวิตดี
เหนื่อยยากเพียงไร สู้ทนทำไป ไม่รอช้าที
ครูก็ยังปราณี วอนศิษย์คิดดี เสมอมา

ที่โรงเรียน ก็เปลี่ยนเวียนครู กันอยู่ไปมา
เด็กหญิงชายมากหลายหน้า ต่างก็มาอ้อนรักจากครู
ไม่มีเวลาที่จะเฮฮา ต้องมาค้ำชู
ครอบครัวรออยู่ ก็รู้ว่าไม่ หน่ายหนี

ค่าของครู ศิษย์ก็ควรรู้ แนบอยู่ในใจ
งานที่ทำนั้นยิ่งใหญ่ สร้างคนไทย พลังไทยทวี
ให้มีความรู้อยู่คู่ความรัก และความภักดี
คุณครูก็พร้อมยอมพลี สั่งสอนศิษย์มี ให้คิดพัฒนา

ชื่อของครูใครใครก็รู้ ควรคู่อัมพร
วันเวลาต้องพักผ่อน ไม่อาทร ยังย้อนจรมา
อยู่ไกล้หรือไกล ครูก็ใส่ใจ วิชาไขว่คว้า
เกรงนักเรียน คอยท่า เร่งร้อนรีบมา ไม่ช้าใย

เทียนส่องไฟ จนมันมอดไหม้ เมื่อหมดเวลา
ก็ยังคงอยากซบพบหน้า ศิษย์ที่มา อยู่ล้อมรวมกาย
ได้มีความรู้ เพื่อช่วยกอบกู้ ผู้คนมากหลาย
ครก็ยังหวังให้ สมความตั้งใจ เด็กไทยวัฒนา.

เพลงพ่อหลวงไทย - เนื้อร้อง ทำนอง (mp3) คลิก
เพลงพ่อหลวงไทย - ดนตรีร้อง (mp3) คลิก

  thinking focus new idea today
คำคม คำคิด แง่คิด ชีวิตดี
 


igood media copyright
 
SUDIN CHAOHINFA, igoodmedia.net : Administration and Producer
Copyright © 2010-2016 intelligence good media homeschool.
All rights reserved. me@igoodmedia.net
    updated: 19-02-2016   time: 24:00