หน้าแรก - ชุมชน คนคิดดีวรรณกรรม - วิชาการ - บทความ เรื่องสั้น ร้อยกรอง เพลงภาพยนตร์ - บทภาพยนตร์ ภาพยนตร์ตัวอย่าง วิดีโอ มิวสิควิดีโอ
นิเทศศาสตร์ - วิชาเรียน บรรยาย ตำรา เอกสารการเรียน สื่อการเรียน ถาม ตอบ

 

ภาคที่ 3
รักนิรันดร์ ฝันเป็นจริง

บทที่ 29  กู้วิกฤต

ตอนที่ 98

แผนกู้วิกฤต

ตอนที่แล้ว ... ตอนที่ 97/105

 

ตึกระฟ้า ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำสุวรรณนที ตรงข้ามกับอาคารที่ทำการรัฐสภา แห่งมหานครรัฐเทพนารา, เป็นที่ทำการของ กลุ่มบริษัท เรียล จี ฟอร์ส มหาชนจำกัด.

ภายในห้องประชุมย่อยของประธานบริษัท ซึ่งมีคุณเปรมสุริยะ เป็นซีอีโอสูงสุด นั่งอยู่หัวโต๊ะ พร้อมด้วยซีอีโอของบริษัทในเครือ และมีมุขมนตรีพาหิระ อยู่ในนั้นด้วย.

 

“เป็นโอกาสของพวกคุณแล้ว” พาหิระ กล่าว “ที่จะเข้าไปเสนอแผนงาน ต่อที่ประชุมของสภานครรัฐ ผมว่าเป็นโอกาสพิเศษจริงๆ”

“นั่นมันวงเงินไม่น้อยเลยนะครับ” ซีอีโอ อีกท่านเปรยขึ้น.

“เรามาทำธุรกิจกัน คุณนำทางให้ผม ผมก็ควรมีค่าใช้จ่ายให้คุณ” เปรมสุริยะ เสนอยื่นหมูยื่นแมว.

“ในอัตราและสัดส่วนที่เคยทำกันไว้ หวังว่าคุณคงไม่ขัดข้อง” พาหิระ สนองรับ.

 

ปัญหาต่างๆ ผุดขึ้นทั่วอาณาจักร และรุนแรงขึ้น รุมเร้าให้คณะผู้บริหารนครรัฐ ต้องรีบจัดการแก้ไขโดยด่วน.

ข้อเสนอดีๆ หลักการใหม่ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีทุกระดับ ถูกนำไปบรรจุลงใน แผนกู้วิกฤตนครรัฐ. ทั้งที่เป็นแผนระยะสั้น และแผนระยะยาว.

 

กลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับโปรแกรมเมอร์ และระบบเครือข่าย ขององค์การการจัดเก็บภาษี แห่งนครรัฐเทพนารา หรือ อภท. กำลังประชุมกันเครียด เรื่องการจัดระบบความเชื่อมโยง ระหว่างการระบุอัตลักษณ์บุคคล โยงเข้ากับระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันการเงินต่างๆ ทั่วนครรัฐ.

 

เมื่อถึงกำหนดนัดหมาย การนำเสนอแผนกู้วิกฤตินครรัฐ.

 

ผู้นำเสนอก่อนเป็นลำดับแรกคือ กลุ่มบริษัท เรียล จี ฟอร์ส มหาชน จำกัด. ใช้เวลาในการนำเสนอราว 25 นาที ผ่านสื่อระบบสามมิติที่ทันสมัย. เสนอแผนงานหลัก 3 แผน. คือ แผนระยะที่ 1 การสร้างที่พักอาศัย สำหรับเขตคนจนและเขตคนรวย. แผนระยะที่ 2 การสร้างระบบขนส่งมวลชน ได้แก่ รถไฟฟ้าสาธารณะสำหรับประชาชน รถไฟฟ้าระบบเช่าเหมาคันและรายชั่วโมง และ การโดยสารทางอากาศระยะใกล้ โดยใช้อากาศยานโดรน. แผนระยะที่ 3 การสร้างกระสวยระบบท่อสุญญากาศ ความเร็ว 720 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับการขนส่งและการโดยสารความเร็วสูง.

แผนงานหลัก ทั้ง 3 แผน จะเชื่อมโยงกับแผนงานลูก ที่จะเข้าไปเชื่อมต่อ กับการบริการเกี่ยวกับอาหาร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ในวงเงินงบประมาณ 5 ล้านล้านบาท รวมระยะก่อสร้าง 30 ปี.

 

ลำดับถัดไปเป็น องค์การการจัดเก็บภาษีแห่งนครรัฐเทพนารา หรือ อภท. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ แต่อยู่ภายใต้การดูแลของ มนตรีฝ่ายการคลังและพาณิชย์. ใช้เวลาสั้นๆ ในการนำเสนอแผนซึ่งเรียกว่า ระบบการจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า หรือเก็บภาษีสำหรับคนรวย. โดยเปลี่ยนสื่อกลางเงินที่เป็นธนบัตร มาเป็นเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 3 ปี. และจะนำมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ภายใน 4 ปี.

ระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ จะได้รับการเชื่อมโยงกับการระบุอัตลักษณ์ของประชาชนแต่ละคน. การใช้เงินของพลเมืองแห่งนครรัฐ จะถูกควบคุมโดยโปรแกรมของสถาบันการเงินของนครรัฐ ในการคิดภาษีในอัตราก้าวหน้า.

 

นอกจากนี้ โปรแกรมการจัดเก็บภาษี ยังก้าวล่วงไปถึง การจัดเก็บภาษี ของธุรกรรมพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมอร์ชทุกประเภท วงเงินงบประมาณในการจัดสร้างระบบ 7 แสนล้านบาท.

 

“ระบบการจัดเก็บภาษีแบบใหม่นี้ จะทำให้นครรัฐ สามารถจัดเก็บภาษีได้เต็มทุกบาท ไร้การหลีกเลี่ยงการเสียภาษีทุกรูปแบบ” ผู้อำนวยการ อภท. กล่าว.

 

“อืม! ทั้งสองโครงการ ฟังดูแล้ว ก็น่าสนใจ” สมลักษณ์ เอ่ยขึ้นปนตลก “ผมคงต้องปั๊มพ์เงินขึ้นมาเองละทีนี้”

 

...

 

ขณะที่ การประชุมดำเนินไปอย่างเข้มข้น เนติ คนรับใช้ใกล้ชิดท่านประธานนครรัฐ กำลังเจรจากับเจ้าหน้าที่หน้าห้องประชุม. มีเรื่องด่วนจะขอพบท่านประธาน แต่เขากลับได้รับการปฏิเสธ, เพราะเห็นว่าท่านประธาน กำลังอยู่ในระหว่างการประชุมในสาระสำคัญ.

 

...

 

ผู้เสนอแผนกู้วิกฤตนครรัฐ ลำดับสุดท้าย คือชาวสันติอรุณ. พวกเขามีวิธีนำเสนอ ต่างจากองค์กรอื่นๆ ที่นำเสนอไปก่อนหน้า. ตัวอย่างโมเดลและของจริง ได้รับการติดตั้งไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว ในพื้นที่ภายในอาคารรัฐสภา.

การนำเสนอครั้งนี้ นำโดย ครูเพ็ญพร และ สังข์. โมเดลและตัวอย่างของจริงเหล่านั้น ใช้อธิบายและยืนยัน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ในแต่ละกิจกรรมของโครงการ. มีเวลา 25 นาที ให้เหล่ามุขมนตรีและลูกขุนได้เดินดู และสัมผัสโมเดลเหล่านั้น ก่อนที่จะรับฟังข้อสรุปทั้งหมด.

 

เมื่อถึงคิวเวลานำเสนอ ครูเพ็ญพร เป็นผู้สรุปแนวความคิด แผนดำเนินงาน และผลที่คาดว่าจะได้รับ.

 

“เราให้ความสำคัญกับ 3 สิ่ง คือ อาหารเป็นที่หนึ่ง สุขภาวะเป็นที่สอง วิทยาการและเทคโนโลยี เป็นที่สาม. ความสำคัญดังกล่าว จะถูกบรรจุอยู่ใน โครงการชุดพัฒนาพื้นฐานชีวิต ซึ่งเราเรียกว่า พ.พ.ช. โดยแบ่งออกเป็น 4 แผนงานหลัก คือ แผนงานที่ 1 การผลิตอาหารและวัตถุดิบ แผนงานที่ 2 การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ และแผนงานที่ 3 การจำหน่ายและการแลกเปลี่ยน และแผนงานที่ 4 การจัดการหลังการบริโภค. โดยแต่ละแผนงานหลัก ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นหลักสูตรเรียนรู้ หรือหลักสูตรฝึกอบรม ส่วนที่สองแผนชีวิตและแผนชุมชน หรือแผนองค์กร สุดแล้วแต่ว่าหน่วยหรือองค์กรใดจะเป็นผู้ปฏิบัติ และ ส่วนที่สามเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งหมดนี้ ดำเนิการภายใต้หลักปรัชญวิธี เข้าใจ เข้าถึง และ พัฒนา ซึ่งชุมชนสันติอรุณยึดถือมาตั้งแต่ต้น”

 

“ช่วยกรุณานำเสนอตัวเลขงบประมาณด้วย” ท่านประธานนครรัฐ เอ่ยขึ้น.

“งบประมาณ สามารถอ้างอิงและขอรับการสนับสนุน จากหน่วยงานที่โครงการได้รับการอนุมัติ อธิบายสั้นๆ ก็คือ หน่วยงานใดที่ต้องการนำโครงการ พ.พ.ช. ไปปฏิบัติ ก็สามารถนำไปใช้ได้ทันที โดยไม่รบกวนงบประมาณจากส่วนกลางค่ะ” ครูเพ็ญพร อธิบาย.

“ผมขอตัวเลขกลมๆ น่ะ พอจะบอกได้ไหม๊?”

“คือ ตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 1,000 ล้านบาท ค่ะ”

 

คำตอบของครูเพ็ญพร เรียกเสียงหัวเราะจากมนตรี ที่เป็นพวกพรรคของ มุขมนตรีพาหิระ.

 

“มันจะเป็นไปได้ยังไง นี่มันนครรัฐนะครับ สิ่งที่คุณเสนอมานั้น มันก็แค่หมู่บ้านเล็กๆ ที่พวกเด็กๆ เขาทำกัน” มุขมนตรีสุเทพ เอ่ยขึ้นแบบสบประมาท.

“ในที่ประชุมอันทรงเกีรยติ ยังมีเรื่องเพ้อฝันแบบนี้ด้วยเหรอ ฮ่า ฮ่า ฮ่า” มุขมนตรี ท่านหนึ่งเยาะเย้ย.

 

“เรียนคณะลูกขุน” มุขมนตรีพาหิระ ลุกขึ้นพูด “พวกคุณจะต้องพิจารณาให้ดี นครรัฐของเรายังจะมีคู่แข่งอีกหลายประเทศ หลายนครรัฐ เราจะมามัวทำเป็นพวกเด็กเล่นขายของอีกไม่ได้ต่อไป ประเทศของเราจะต้องได้รับการพัฒนาด้านผังเมือง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย แม้ว่าจะต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล เราก็ต้องยอม เพื่อให้ประเทศของเรา ยิ่งใหญ่ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้าน ขอให้พวกท่านคิดให้ดีๆ”

 

“ขอนุญาตค่ะ ท่านประธาน” มุขมนตรีฝ่ายการต่างประเทศ ลุกขึ้นพูดบ้าง “ท่านพาหิระคะ นครรัฐของเราไม่ได้มีเฉพาะคนร่ำรวยนะคะ คนจนก็มี และมีจำนวนมากกว่าเสียด้วย คนจนกว่าร้อยละ 75 คนชั้นกลาง อีกร้อยละ 28 ที่เหลือเป็นพวกเศรษฐีร่ำรวย แค่ร้อยละ 2 เท่านั้น ดิฉันเห็นว่า ประเทศของเราจะสู้กับประเทศอื่นๆ ได้ ต้องอาศัยพลังจากคนส่วนใหญ่ เราจะต้องสร้างคุณภาพของประชาชนระดับล่างขึ้นมา ... ท่านคณะลูกขุนคะ การพัฒนาคนระดับล่าง กับการเก็บภาษีคนรวย ควรจะกระทำพร้อมๆ กันไปค่ะ”

 

“แต่ประเทศของเรา จะต้องเร่งปรับผังเมืองครั้งใหญ่ การใช้งบประมาณแค่ ห้าแสนล้านล้านบาท มันจะแค่ไหนกันเชียว” มุขมนตรีสุเทพ ลุกขึ้นคัดค้าน.

 

คณะลูกขุนมองหน้ากัน ในสิ่งที่ มุขมนตรีสุเทพ พูดโพล่งขึ้นมากลางสภา.

 

การประชุม ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้าย เจ้าหน้าที่หน้าห้องประชุม กับ เนติ ไม่อาจทัดทานสุภาพสตรีผู้หนึ่ง กำลังฝ่าการคุ้มกันประตู เข้าไปในห้องประชุมรัฐสภา อย่างไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆ.

 

“เอาล่ะ ท่านทั้งหลาย”

สมลักษณ์ ใช้ความคิดอย่างหนัก ก่อนกล่าวสรุป.

“พวกเราคงต้องพิจารณาเรื่องนี้ให้รอบคอบ ส่วนตัวผมแล้ว ผมเห็นว่าเราต้องใช้เงินอีกเยอะ การเก็บภาษีคนรวยน่ะก็น่าสนใจ และแผนปรับผังเมือง ที่เสนอโดยกลุ่มบริษัทเรียลจีฟอร์ส ก็สอดรับกันดี แต่ก็ต้องรอดูผลสรุป จากคณะลูกขุนก่อน”

 

ก่อนประธานนครรัฐ จะปิดการประชุม รจนารินี ก็ปรากฏตัวขึ้น หลังจากออกแรง ฝ่าการคุ้มกันที่ประตูห้องประชุม. เธอถือวิสาสะ เดินเข้ามาในกลางสภา และพูดขึ้น.

 

“ท่านคณะลูกขุน และคณะมนตรีทุกท่าน ท่านต้องคิดให้ดีว่า ประเทศของเราย่ำแย่เพราะใคร เพราะอะไร ดิฉันคิดว่าพวกท่านรู้ดี นครรัฐแห่งนี้ ถูกครอบงำจากกลุ่มอิทธิพล มานานสักเท่าไหร่แล้ว และคนพวกนั้นก็เอาเปรียบคนจนมาตลอด โดยอาศัยตำแหน่งในฐานะผู้บริหารประเทศ กระทำการทุจริตฉ้อฉลคดโกง อย่างไม่อายฟ้าดิน และไม่เกรงกลัวบาปกรรม และก็คนเหล่านี้ไม่ใช่เหรอคะ ที่หากินกับโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งอาศัยภาษีจากทุกๆ คนในประเทศนี้ มันยุติธรรมแล้วเหรอคะ”

 

ทุกคนในที่ประชุม ตกตะลึงกับสิ่งที่ รจนา พูด. และยังไม่มีผู้ใดกล้าที่จะเข้าไปห้ามปรามเธอ เพราะเห็นว่า เป็นบุตรสาวของท่านผู้นำ. ต้องให้ท่านผู้นำเป็นคนห้ามเอง.

มุขมนตรีพาหิระ ซ่อนความโกรธแค้นลึกๆ ไว้ในใจ.

 

“ท่านประธานค่ะ พ่อคะ พ่อต้องตัดสินใจ ให้ความเป็นธรรมกับคนจน ที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้นะคะ”

“เอาละพอแล้ว ปิดประชุมได้”

 

ประธานรัฐสภา สมลักษณ์ ตัดปัญหาความวุ่นวาย ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในไม่ช้า. เขารู้สึกเสียหน้าเป็นอย่างมาก ที่บุตรสาวออกมาแฉคณะมนตรีของท่าน ต่อหน้าคณะลูกขุนกลางสภา. ทำให้ท่านวางตัวลำบาก และรู้สึกโกรธพ่อบ้านและแม่บ้าน ที่ปล่อยให้ รจนา ออกมานอกบ้านจนได้. และที่สำคัญคือ ไม่โทรบอกท่านให้รู้ล่วงหน้าก่อน.

 

หลังปิดประชุม สมลักษณ์ รีบเดินเข้าห้องทำงาน โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เดินไปส่ง. ขณะที่ เนติ กำลังจะบอกเรื่องบางอย่างให้ท่านทราบ.

“เน ฉันรู้เรื่องหมดแล้ว ไม่ใช่ความผิดของเธอ ไปเตรียมรถ ฉันจะกลับบ้านเดี๋ยวนี้”

 

สมลักษณ์ เอ่ยขึ้น ขณะที่ประตูห้องทำงานเปิดอ้ารอรับท่าน และเมื่อเข้าไปในห้องส่วนตัว รจนา ก็รออยู่ที่โซฟาแล้ว. อุณหภูมิความโกรธ พุ่งพรวดขึ้นมาทันที.

 

“ลูกรู้ไหม๊ ลูกทำอะไรลงไปเนี่ยะ!”

“แต่พ่อคะ”

“พ่อจะเสียหน้าแค่ไหน ลูกไม่เป็นห่วงบ้างหรือยังไง?”

“พ่อนั่นแหละ มัวเอาแต่ใจคนพวกนั้น พวกประจบสอพลอ พ่อก็รู้ทั้งรู้ว่ามุขมนตรีที่นั่งข้างๆ พ่อนั่น มันจะทำให้พ่อพัง”

“นี่รจนา อย่ามาก้าวก่ายงานของพ่อ พอขอสั่งห้าม”

 

“แต่นั่นก็คืองานของหนูเหมือนกัน พ่อเคยพูดใช่ไหม๊ว่า ถ้าหนูเรียนจบ พ่อก็จะให้หนูมาช่วยงาน แต่พอหนูจะเข้ามาจริงๆ พ่อกลับห้ามหนูเสียเอง”

“แต่มันยังไม่ถึงเวลา อย่ามาเถียงพ่อ หยุดเดี๋ยวนี้!”

สมลักษณ์ สั่งคำขาด.

“สัปดาห์หน้า ลูกต้องไปปารีส และก็เลิกคบกับไอ้หนุ่มนั่นซะด้วย คราวนี้ถ้าลูกไม่เชื่อพ่อ จะหาว่าพ่อใจร้ายไม่ได้ และต้องกลับไปบ้านพร้อมกับพ่อ เดี๋ยวนี้!”

 

ระบายอารมณ์เสร็จ สมลักษณ์ ก็จับแขนบุตรสาว ลากออกจากห้องไป.

 

อ่านต่อ ... ตอนที่ 99/105

 

สารบัญ / ตอนที่

ปฐมบท -

แสงแรกของเรื่องราว


ภาคที่ 1: ตามหารัก อุปสรรคไม่ท้อ


บทที่ 1   ต้นเหตุของเรื่องราว

(1) ละครชีวิตแห่งนครวิชัยยศ (ตอนที่ 1/105)
(2) รัก ริษยา อาฆาต อำนาจมัวเมา (ตอนที่ 2/105)
(3) อำลาที่ขมขื่น (ตอนที่ 3/105)

บทที่ 2   สังข์ เอื้อย โสนน้อย

(1) อดีตที่เติบโต (ตอนที่ 4/105)
(2) เพื่อนใหม่ผู้น่าสงสาร (ตอนที่ 5/105)
(3) จินตนาการ นิทาน ความฝัน (ตอนที่ 6/105)

บทที่ 3   วันสังหาร

(1) ชีวิตที่โหยหา (ตอนที่ 7/105)
(2) พินัยกรรมริษยา (ตอนที่ 8/105)
(3) คำสั่งลับ (ตอนที่ 9/105)

บทที่ 4   ชีวิตใหม่กลางภูผา

(1) ภาระใหม่ของนาเคนทร์ (ตอนที่ 10/105)
(2) ความลี้ลับของป่า (ตอนที่ 11/105)
(3) บทเรียนชีวิต (ตอนที่ 12/105)
(4) เวทกล มนตร์สู้ปีศาจ (ตอนที่ 13/105)
(5) ส่งเด็กกลับบ้าน (ตอนที่ 14/105)

บทที่ 5   ภูติร้ายในป่ามรณะ

(1) ประตูมายาแห่งป่า (ตอนที่ 15/105)
(2) ภาพลวงตา (ตอนที่ 16/105)
(3) กลลวงปีศาจ (ตอนที่ 17/105)
(4) หุบผาหมอก (ตอนที่ 18/105)

บทที่ 6   ประตูเวลาที่เรือนปีศาจ

(1) การมาเยือน ของมนุษย์นอกจักรวาล (ตอนที่ 19/105)
(2) ประตูเวลา ของพวกเอเลี่ยน (ตอนที่ 20/105)

บทที่ 7   หนอนทะเลทราย

(1) สู่ทะเลทราย (ตอนที่ 21/105)
(2) หนอนยักษ์ มฤตยูใต้ดิน (ตอนที่ 22/105)

บทที่ 8   หลุมดำดูดเวลา และการตามล่าของมนุษย์นอกจักรวาล

(1) หมู่บ้านไร้เวลา (ตอนที่ 23/105)
(2) จุดจบของพวกเอเลี่ยน (ตอนที่ 24/105)

บทที่ 9   พบเพื่อนใหม่

(1) สองพี่น้องชาวเล (ตอนที่ 25/105)
(2) ปริศนาเฒ่าทะเล (ตอนที่ 26/105)
(3) ความลับ (ตอนที่ 27/105)
(4) แผนเดินทาง (ตอนที่ 28/105)
(5) บทเรียนบนเรือรบ (ตอนที่ 29/105)

บทที่ 10    ผจญภัยกลางมหาสมุทร

(1) เขตย้อนเวลา (ตอนที่ 30/105)
(2) บนเรือโจรสลัด (ตอนที่ 31/105)
(3) ผีเสื้อสมุทร และหมึกยักษ์ (ตอนที่ 32/105)
(4) เกาะร้าง (ตอนที่ 33/105)
(5) นิมิตแห่งตำนานสายฟ้าอสูร (ตอนที่ 34/105)

บทที่ 11   ปาฏิหาริย์ของเทพแห่งลิง

(1) อาวุธมีเจ้าของ (ตอนที่ 35/105)
(2) ปาฏิหาริย์ลิงเผือก (ตอนที่ 36/105)
(3) ปริศนาคำทำนาย (ตอนที่ 37/105)
(4) อากาศยานช่วยชีพ (ตอนที่ 38/105)
(5) อวสานเกาะร้าง (ตอนที่ 39/105)

 

ภาคที่ 2: ฝ่าอุปสรรค เพื่อรักและอิสรภาพ


บทที่ 12   นครพันธุรัฐ เมืองคนทาส

(1) เชลย (ตอนที่ 40/105)
(2) ทาสใหม่ (ตอนที่ 41/105)
(3) นายหญิง เจ้าแห่งนครพันธุรัฐ (ตอนที่ 42/105)
(4) สถานภาพใหม่ของสังข์ (ตอนที่ 43/105)
(5) ความลับของนาเคนทร์ (ตอนที่ 44/105)

บทที่ 13   เทคโนโลยีล่องหน

(1) ห้องลับของนายหญิง (ตอนที่ 45/105)
(2) นวัตกรรมการอำพราง (ตอนที่ 46/105)
(3) เสน่ห์แห่งอำนาจ (ตอนที่ 47/105)
(4) ความลับที่ต่อรองกันได้ (ตอนที่ 48/105)

บทที่ 14   แหกคุกนรก นครพันธุรัฐ (ครั้งที่ 1)

(1) แผนหลบหนี (ตอนที่ 49/105)
(2) ประตูแห่งอิสรภาพ (ตอนที่ 50/105)
(3) หนี (ตอนที่ 51/105)

บทที่ 15   เส้นทางที่พลัดพราก

(1) หมู่บ้านมนุษย์กินคน (ตอนที่ 52/105)
(2) พลายงาม เพื่อนร่วมทางคนใหม่ (ตอนที่ 53/105)
(3) นางพิม (ตอนที่ 54/105)
(4) เปลี่ยนร่างอำพรางหนี (ตอนที่ 55/105)

บทที่ 16   เมืองกาญจนา

(1) วัดส้ม เมืองกาญจนา (ตอนที่ 56/105)
(2) ธัมมะกับชีวิต (ตอนที่ 57/105)
(3) ไปพบย่าทอง (ตอนที่ 58/105)

บทที่ 17   บ้านของย่าทอง

(1) สายสัมพันธ์ย่าหลาน (ตอนที่ 59/105)
(2) ความสุขในเรือนทอง (ตอนที่ 60/105)
(3) ความสุข ความพอเพียง (ตอนที่ 61/105)

บทที่ 18   วัยรุ่น วัยรัก วัยเรียน

(1) วัยรัก วัยเรียน (ตอนที่ 62/105)
(2) ความรักที่ก่อตัว (ตอนที่ 63/105)
(3) แสงสีแห่งชนบทยามค่ำคืน (ตอนที่ 64/105)
(4) เรื่องวุ่นวาย ของวัยรุ่น (ตอนที่ 65/105)

บทที่ 19   ความรัก ความหวัง ยังไม่สิ้น

(1) เส้นทางรัก โสนน้อย สร้อยมณี (ตอนที่ 66/105)
(2) บวชพลายงาม (ตอนที่ 67/105)
(3) ลางบอกเหตุ (ตอนที่ 68/105)
(4) ทางรัก ทางธรรม (ตอนที่ 69/105)

บทที่ 20   ตามหาเพื่อน

(1) ก้าวใหม่ของ นครพันธุรัฐ (ตอนที่ 70/105)
(2) รหัสสื่อสาร 213 ที่ยังจำกันได้ (ตอนที่ 71/105)
(3) นักบินฝึกหัด (ตอนที่ 72/105)

บทที่ 21   แหกคุกนรก นครพันธุรัฐ (ครั้งที่ 2)

(1) เปิดฉากหนี (ตอนที่ 73/105)
(2) ปิดฉากทาสนรก (ตอนที่ 74/105)

 

ภาคที่ 3:   รักนิรันดร์ ฝันเป็นจริง


บทที่ 22   เดินทางไกล ไปตามฝัน

(1) สิงห์ดำ (ตอนที่ 75/105)
(2) เมืองแห่งความฝัน (ตอนที่ 76/105)

บทที่ 23   นครรัฐเทพนารา

(1) นรกบนเมืองสวรรค์ (ตอนที่ 77/105)
(2) สวรรค์ในเมืองนรก (ตอนที่ 78/105)
(3) บทเรียนของแพรวา (ตอนที่ 79/105)
(4) งานเลี้ยงที่มีวันเลิกลา (ตอนที่ 80/105)

บทที่ 24   ชีวิตใหม่ ใจกลางมหานคร

(1) แดนคนเถื่อน (ตอนที่ 81/105)
(2) เพื่อนรัก (ตอนที่ 82/105)
(3) แดนคนดี (ตอนที่ 83/105)

บทที่ 25   ชีวิตจัดสรร ณ สันติอรุณ

(1) สวรรค์ลิขิต (ตอนที่ 84/105)
(2) ชีวิตจัดสรร (ตอนที่ 85/105)
(3) วิถีชีวิต วิถีชุมชน (ตอนที่ 86/105)
(4) คุณครูมือใหม่ (ตอนที่ 87/105)

บทที่ 26   สัมผัสแรก สัมผัสรัก

(1) เบื้องหลังของหญิงสาว (ตอนที่ 88/105)
(2) ประสบการณ์ที่มีค่า ของรจนารินี (ตอนที่ 89/105)
(3) ของสำคัญ ที่ต้องหาให้เจอ (ตอนที่ 90/105)

บทที่ 27   สังข์ทอง รจนา

(1) คืนร่างเดิม (ตอนที่ 91/105)
(2) ชีวิตใหม่ (ตอนที่ 92/105)
(3) ความหลัง ความรัก (ตอนที่ 93/105)

บทที่ 28   วิกฤตของนครรัฐ

(1) ปัญหาที่ยังตีบตัน (ตอนที่ 94/105)
(2) ตามหาคำตอบ (ตอนที่ 95/105)
(3) นักเล่านิทาน (ตอนที่ 96/105)

บทที่ 29   กู้วิกฤต

(1) สันติอรุณโมเดล (ตอนที่ 97/105)
(2) แผนกู้วิกฤต (ตอนที่ 98/105)
(3) วิกฤตรัก (ตอนที่ 99/105)

บทที่ 30   ฝันที่เป็นจริง

(1) แต่งกับงาน (ตอนที่ 100/105)
(2) การสังหารท่านผู้นำ (ตอนที่ 101/105)
(3) อำนาจใหม่ (ตอนที่ 102/105)
(4) พ่อแม่บุญธรรม (ตอนที่ 103/105)
(5) ฝันเป็นจริง (ตอนที่ 104/105)

 

ปัจฉิมบท -
งานเลี้ยง ย่อมมีวันเลิกลา (ตอนที่ 105/105 ปัจฉิมบท)

 

เพลง ฝ่าอุปสรรค ตามหารักนิรันดร์

ฝ่าอุปสรรค ตามหารักนิรันดร์
เฝ้าใฝ่ฝัน ขอให้เป็นจริง
ความรัก ความกตัญญู เหนือกว่าทุกสิ่ง
แนบอกแม่อิง อุ่น ไอ รัก

ฝ่าอันตราย สิ่งเลวร้ายนานา
สู้อาสา แม้ยากยิ่งนัก
ความโหดร้าย ริษยา อ่อนล้าเหนื่อยหนัก
ต้องกล้าหาญหัก อุปสรรค สู้ทน

ภูติป่า อสูรร้าย เหตุการณ์ท้าทายให้สู้
ต้องยืนหยัดอยู่ กอบกู้ หมู่ประชาชน
เพื่อแม่ เพื่อรัก เพื่อความภักดี ต้องทน
ข้าขอผจญ มารร้าย พ่ายแพ้ไป

ฝ่าอุปสรรค ตามหารักนิรันดร์
คืนฝันวันหวัง ยังอยู่ในใจ
ความรัก ความหวัง คือพลังยิ่งใหญ่
โอ้แม่จ๋า แม่อยู่ไหน ลูกเหนื่อยเหลือเกิน.


 

focused thinking

หน้าแรก - ชุมชน คนคิดดีวรรณกรรม - วิชาการ - บทความ เรื่องสั้น ร้อยกรอง เพลงภาพยนตร์ - บทภาพยนตร์ ภาพยนตร์ตัวอย่าง วิดีโอ มิวสิควิดีโอ
นิเทศศาสตร์ - วิชาเรียน บรรยาย ตำรา เอกสารการเรียน สื่อการเรียน ถาม ตอบ

 


igood media copyright
 SUDIN CHAOHINFA, igoodmedia.net : Administration and Producer
Copyright © 2010-2021 intelligence good media homeschool.
All rights reserved. me@igoodmedia.net